У вересні 2019 року Науково-дослідний інститут геодезії та картографії, згідно договору з приватним акціонерним товариством „Систем Солюшнс” виконав:
  • встановлення статусу мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем ПрАТ «Систем Солюшнс», як геодезичної мережі спеціального призначення із присвоєнням назви – геодезична мережа спеціального призначення «System.NET» (ГМСП «System.NET»);
  • геодезичну прив’язку мережі ГМСП «System.NET» до Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем Державної геодезичної мережі;
  • оброблення супутникових геодезичних спостережень (тижневих) на станціях мережі ГМСП «System.NET» та обчислення їх координат в системах координат IGS14 (епоха спостережень), ETRS/ETRF2014 (просторові координати) та UA_UCS_2000 (просторові, геодезичні та плоскі прямокутні координати в проекції Гаусса-Крюгера) з оцінкою точності визначення координат кожної станції;
  • обчислення значень нормальних висот станцій мережі «System.NET» у Балтійській системі висот 1977 року із використанням моделі квазігеоїда УКГ-2017.
Прийнято рішення:
Надати статус мережі ГМСП «System.NET» «Геодезична мережа спеціального призначення» із правом розповсюдження коригуючої диференційної поправки для визначення місцеположення в реальному часі з обов’язковим контролем диференційної поправки для забезпечення топографо-геодезичних, кадастрових та інженерно-вишукувальних робіт.
Практичне використання технології RTK для визначення планових координат точок передбачає обов’язковий контроль диференційного поля планових координатних поправок не менше ніж на двох найближчих до району робіт пунктів ДГМ чи ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних, у відповідності до наказу Мінагрополітики №509 від 02.12.2016 р., реєстрація в Мінюсті №1646/29776 від 19 грудня 2016 р., пункт 8.
Практичне використання технології RTK для визначення висотного положення точок в Балтійській системі висот 1997 року передбачає обов’язковий контроль диференційного поля висотних координатних поправок не менше ніж на чотирьох найближчих до району робіт нівелірних пунктах Державної нівелірної мережі, значення висот яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних.