Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

У науково-технічному звіті зібрана топографо-геодезична та картографічна вивченість території Київської області, приведений опис основних геодезичних референцних систем, які мають найбільше застосування у світовій геодезичній практиці, розглянуті основні картографічні проекції.
За даними супутникових радіонавігаційних вимірів на пунктах Державної геодезичної мережі 1-го класу визначені координати цих пунктів на основі яких і  проведені дослідження референцних систем та картографічних проекцій, які мають найбільше застосування у світовій геодезичній практиці в їх порівняні з діючою на Україні референцною системою координат 1942 року.
У звіті наведені рекомендації, щодо використання для топографо-геодезичного забезпечення сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, типу GPS, цифрових картографічних матеріалів.
Результати НДР планується використати в автоматизованих системах управління територіями на основі сучасних геоінформаційних технологій.