Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту
ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Геоінформаційна система автомобільних доріг загального
користування. Частина 2. Вимоги щодо робіт з наповнення»
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/ регіонального стандарту
Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній
стандартизації України.
В процесі розробки першої редакції ДСТУ «Геоінформаційна система автомобільних
доріг. Вимоги щодо наповнення» було змінено назву НД на «Геоінформаційна
система автомобільних доріг загального користування. Частина 2.Вимоги щодо робіт
з наповнення»

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 103;
ДП «ДерждорНДІ»;
пр. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;
e-mail: vsrdits@ukr.net, vsrdits@gmail.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за
електронною адресою: vsrdits@ukr.net, vsrdits@gmail.com