В ході землевпорядних та кадастрових робіт на території Київської області виготовлено цифрових растрових карт на основі топографічних карт масштабу 1:10000 системи координат 1942 та 1963 років.Технологія створення цифрових растрових карт:на сканері НВП Геосистема підготовлені растрові моделі топографічних карт;виконано калібрування, прив’язку растрових моделей в системі координат 1963 року, програмний продукт Descartes, Microstation 8.0;У результаті виконаних робіт Замовнику передані цифрові растрові карти:масштаб 1:10000;система координат 1963 року;формат Geotiff;нарізка на блоки довільна.

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ