Шановні друзі!

Радий вітати Вас на WEB-порталі нашого інституту. Сподіваюсь, що Ви знайдете тут багато корисної інформації в сфері геодезії, картографії та геоінформатики. 
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії є провідною науково-дослідною організацією Державної служби геодезії, картографії та кадастру. Інститут здійснює науково-дослідні роботи в сфері геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, нормативного забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт; розроблення та впровадження геоінформаційних систем.
За результатами державної атестації галузевих науково-дослідних організацій Міністерства екології та природних ресурсів України, до складу якої входила Укргеодезкартографія, інститут віднесено до групи “А” – організації, що може визначати та впливати на державну науково-технічну політику в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Основними напрямами діяльності інституту є:

  • розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні;
  • впровадження Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 та підтримка Державної геодезичної мережі;
  • створення базових наборів геопросторових даних різних ступенів детальності, формування банку картографічних даних на територію України, розроблення цифрових карт та планів;
  • оброблення результатів дистанційного зондування Землі, аерокосмічного знімання, створення ортофотопланів;
  • науково-технічне та геоінфомаційне забезпечення переговорного процесу з делімітації та демаркації Державного кордону України;
  • розроблення геоінформаційного забезпечення для інформаційно-довідкових систем, систем управління територіями та підприємствами;
  • земельно-кадастрові знімання для оформлення державних актів на право власності на землюта виконання інженерно - геодезичних вишукувань об’єктів будівництва;
  • розроблення нормативних документів та стандартів;

 

Наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України Інституту доручено ведення секретаріату Технічного комітету ТК 103 “Географічна інформація/ геоматика, головною метою якого є гармонізація міжнародних стандартів серії ISO 19100 Geographical information / Geomatics
Інститут є співзасновником науково-виробничого журналу “Вісник геодезії та картографії”, який Постановою президії ВАК України від 10 листопада 2010 року №1-05/7 внесено до переліку наукових фахових видань , в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (технічні та географічні науки). 

Дякуємо Вам за виявлений інтерес до Науково-дослідного інституту геодезії і картографії та наших партнерів. Щиро запрошуємо всіх користувачів мережі Internet до співпраці з нами.

Виконуючий обов’язки директора Науково-дослідного інституту

геодезії і картографії

 

Ю.О. Карпінський, д-р техн. наук, проф. 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ