Зміст 20151

 

Офіційна хроніка

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 "Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру"

 

Загальні питання

Sokacova Patricia. EuroGeographics – connecting you to the authoritative geoinformation framework for Europe

Пропонуються коротка інформація про асоціацію геодезичних та кадастрових служб Європи – EuroGeographics, її діяльність, місію, мету і переваги для країн-членів. Крім того, схарактеризовано основні проекти асоціації, включаючи відкриті форуми мережі обміну знаннями, де учасники отримують вигоду від безпосереднього  спілкування  з провідними світовими експертами.

 

Геодезія

Звягіна М. С., Мельник Д. М., Костецька Я. М.Особливості геодезичних та кадастрових робіт на територіях морських портів

Висвітлено питання геодезичного забезпечення будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів морегосподарського комплексу, які визначають використання новітніх технологій геодезичних вимірювань та оброблення даних. Незначні затрати на впровадження системи координат УСК-2000 в геодезичні роботи дасть змогу відчутно знизити затрати як на саме будівництво, реконструкцію та експлуатацію гідротехнічних споруд, так і на повторні геодезичні вимірювання. Це змусить також переглянути нормативну вартість будівельних та ремонтних робіт – сплачувати не за об’єми, наприклад, вибраної та вивезеної землі взагалі, а тільки за роботи, виконані в строго заданих і контрольованих обсягах.

 

Рябчій В. А., Рябчій В. В. Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірювань однієї величини

Досліджено відомі середні та властивості їх відхилень, які визначаються за результатами нерівноточних вимірювань однієї величини. Проведено класифікацію цих середніх на чотири групи, виявлено залежності й нерівності між ними.

 

Картографія

Cосса Р. І., Король П. П., Волошин В. У.Використання модифікованої псевдоконічної рівновеликої проекції Бонна з ефектом збільшувальної лінзи для картографування території України

Доведено доцільність використання рівновеликої псевдоконічної серцеподібної проекції Бонна як математичної основи для укладання дрібномасштабних тематичних, регіональних і бланкових топографічних карт України. Побудовано графічні й картографічні моделі розподілу спотворень. Запропоновано модифікований варіант проекції Бонна з ефектом збільшувальної лінзи – WithlovetoUkraine та виконано її оптимізацію. Здійснено математичне обґрунтування та побудовано макети картографічних сіток модифікованої проекції.

   

Дудун Т. В. Основні напрями геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України

Висвітлено методологічні та методичні основи розроблення карт розвитку освітнього комплексу України. Означено головні напрями його геоінформаційного картографування. Проаналізовано основні типи карт. Подано: загальну характеристику базових структурних напрямів – чинників територіальної організації комплексу: територіальну організацію і функціонально-компонентну структуру, визначальні її елементи, розвиток рівня освіти й освітнього потенціалу населення. З використанням ГІС-технологій і мультимедіа визначено головні напрями прояву просторово-часових закономірностей розвитку комплексу. Подано короткий огляд технічних прийомів і процедур, які використовуються в мультимедіа.

 

Фотограмметрія і дистанційне зондування

Мельник В. М., Мельник Ю. А. Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень

В статті розглянуто два методи фотограмметричної обробки растрово-електронно-мікроскопічних (РЕМ) зображень. В першому методі постулюється строго паралельна (перспективно-афінна) проекція. Розглянуто варіант застосування плоскої тестової сітки з дискретністю 200л/мм. В другому методі розглядається фотограмметрична обробка РЕМ-зображень, що базується на застосуванні проективних перетворень з можливістю оцінки за МНК. В основу метода покладено векторна інтерпретація основних співвідношень проективної геометрії. Метод розрахований на використання просторового тест-об’єкту. В статті дано стислий опис просторового тест-об’єкту пірамідальної форми, який вперше був виготовлений у фізико-технічному інституті (Braunschweig).

 

Геоінформатика і кадастр

 

Wrochna A., Poławski S. F.Polish experience in sharing the geoinformation resources (OGNIWO)

Йдеться про концепцію та основні цілі проекту "Розвиток цифрових геопросторових ресурсів і їх доступність в національній геоінформаційній науковій системі, що інтегрує геодезичні знання (OGNIWO)". Фінансування проекту здійснювалося в рамках програми оперативної діяльності "Інноваційна економіка" за другим пріоритетним напрямком. Головне завдання проекту – забезпечення постійного і надійного доступу польського наукового кола та підприємців до розвинутої інформаційної інфраструктури. Система дає можливість користуватися геоінформаційними ресурсами Інституту геодезії та картографії для наукових, дослідницьких, господарських та навчальних цілей.

Інститут геодезії та картографії має унікальні геоінформаційні ресурси з таких дисциплін як фотограмметрія і дистанційне зондування, геодезія, геодинаміка та картографія, а також інформацію про наукові публікації і результати науково-дослідних робіт у цих сферах. Результатом проекту є геопортал "OGNIWO", який дає можливість широкому колу потенційних споживачів отримати доступ до ресурсів за допомогою типового веб-браузера. Просторові геодані надаються через Інтернет і вони доступні для всіх зареєстрованих користувачів. Домашня сторінка: http://geozasob.igik.edu.pl/orwww.igik.edu.pl.

 

Історіографія і персоналії

Світлій пам’яті Василя Степановича Готиняна

 

Інформація

Національні кадастри, реєстри земель і картографічна діяльність у майбутньому Європи (О. П. Дишлик)

 

Виставка-конгрес INTERGEO-2014 – важлива світова подія 2014 року (В. А. Бабченко, Р. М. Янчук, В. Я. Ковтун)

 

Відомості про авторів

 

Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2014 р.

 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ