Реєстр Національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика»

№ з/п

Назва стандарту

Дата прийняття/чинність

Опис стандарту

ДСТУ ISO 19101:2009

Географічна інформація.

Еталонна модель — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 15.10.2009 р. № 375

Чинний з 01.07.2011.

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19101:2009 входить  до  комплексу  міжнародних  стандартів ISO 19100 “Географічна інформація/геоматика”, які визначають моделі географічних даних, адміністрування цих даних та геоінформаційні сервіси. 

Цей  стандарт  встановлює  загальні  вимоги  та  принципи  розробки  і використання стандартів  у сфері географічної інформації. Еталонна модель, як і інші стандарти  комплексу,  забезпечує  інтеграцію  геоінформаційних  систем  з інформаційними технологіями.

ДСТУ ISO 19103:2017 (ISO 19103:2015, IDT)

Географічна інформація. Мова концептуальних схем — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19103:2017 (ISO 19103:2015, IDT) надає правила та вказівки щодо використання мови концептуальної схеми в контексті географічної інформації. Обраною мовою концептуальної схеми є уніфікована мова моделювання (UML).

ДСТУ ISO 19103:2017 (ISO 19103:2015, IDT) надає профіль уніфікованої мови моделювання (UML).

Цільовим типом стандартизації цього стандарту є схеми UML, що описують географічну інформацію.

ДСТУ ISO 19107:2017 (ISO 19107:2003, IDT)

Географічна інформація. Просторова схема — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19107:2017 (ISO 19107:2003, IDT) визначає концептуальні схеми опису просторових характеристик географічних об'єктів, а також набір просторових операцій узгоджених з цими схемами. Розглядає векторну геометрію і топологію до тривимірної включно. Визначає стандартні просторові операції для використання при отриманні доступу, запитах, управлінні, обробленні та обміні даними географічної інформації для просторових (геометричних і топологічних) об'єктів до трьох топологічних вимірів включно, вкладеними в координатний простір з трьома осями.

ДСТУ ISO 19108:2017 (ISO 19108:2002, IDT)

Географічна інформація. Часова схема — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19108:2017 (ISO 19108:2002, IDT) визначає концепцію опису часових характеристик географічної інформації. Стандарт залежить від існуючих стандартів в області інформаційних технологій обміну тимчасовою інформацією. Забезпечує основу для визначення часових атрибутів об'єктів, операцій над об’єктами і асоціацій між об’єктами, а також для визначення часових аспектів метаданих географічної інформації. Цей міжнародний стандарт стосується часових характеристик географічної інформації, оскільки вони абстраговані від реального світу, вказує правильний час, а не час операції.

ДСТУ ISO 19109:2017 (ISO 19109:2015, IDT)

Географічна інформація. Правила для прикладної схеми — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19109:2017 (ISO 19109:2015, IDT) визначає правила створення та документування прикладних схем, включаючи принципи визначення об'єктів.

Зміст цього стандарту включає в себе:

 • концептуальне моделювання об'єктів і їх властивостей з предметної області;
 • визначення прикладних схем;
 • використання мови концептуальних схем для прикладних схем;
 • перехід від понять концептуальної моделі до типів даних в прикладній схемі;
 • інтеграція стандартизованих схем з інших стандартів ISO 19100 «Географічна інформація/геоматика» з прикладною схемою.

Поза сферою стандарту перебувають:

 • вибір однієї конкретної мови концептуальної схеми для прикладних схем;
 • визначення будь-якої конкретної прикладної схеми;
 • подання типів об'єктів і їх властивостей в каталозі елементів;
 • подання метаданих;
 • правила для відображення однієї прикладної схеми в іншу;
 • реалізація прикладної схеми в комп'ютерному середовищі;
 • комп'ютерна система і дизайн прикладного програмного забезпечення;
 • програмування.

ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT)

Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) встановлює методологію каталогізації типів об'єктів і визначає, як класифікація типів об'єктів організовується в каталозі об’єктів і подається користувачам набором географічних даних. ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) застосовується для створення каталогів типів об'єктів в раніше декаталогізованих доменах і перегляду існуючих каталогів об’єктів відповідно до стандартної практики. Цей стандарт відноситься до каталогізації типів цифрових об'єктів. Його принципи можуть бути поширені на каталогізацію інших форм географічних даних.

ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) застосовується до визначення географічних об’єктів на рівні типу. ISO 19110:2005 не застосовується для представлення окремих екземплярів кожного типу і виключає просторові, часові і графічні схеми, як зазначено в ISO 19107, ISO 19108 та в майбутньому ISO 19117, відповідно. Стандарт також виключає критерії збирання для екземплярів об’єктів.

ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) може бути використаний як основа для визначення предметної області, що моделюється в конкретному додатку, або стандартизації загальних аспектів об’єктів реального світу, які моделюються в більш ніж в одній програмі.

ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT)

Географічна інформація. Просторова прив’язка за координатами — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT) визначає концептуальну схему для опису просторової прив'язки за координатами, за потреби поширюється на просторово-часову прив'язку. Стандарт описує мінімум даних, які необхідні для визначення одно-, дво- і тривимірних просторової системи координат з можливістю приєднання до просторово-часових систем відліку. Це дозволяє передавати додаткову надану описову інформацію. Стандарт також описує інформацію, що необхідна для трансформування координат з однієї системи координат в іншу.

В ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT) система координат не змінюється з часом. Для систем координат, отриманих на рухомих платформах, таких як автомобілі, кораблі, літальні і космічні апарати, перетворення на наземну нерухому координат систему може включати в себе елемент часу.

ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT) застосовується для виробників і користувачів географічної інформації. Незважаючи на те, що стандарт застосовується до цифрових географічних даних, його принципи можуть бути поширені на багато інших форм географічних даних, такі як карти, графіки і текстові документи.

Описану схему можна застосовувати до комбінації горизонтального положення з третім непросторовим параметром, який змінюється монотонно зі збільшенням висоти або глибини. Це розширення до непросторових даних виходить за рамки ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT), але може бути реалізовано за допомогою профілів.

ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT)

Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) визначає концептуальну схему для просторової прив’язки на основі географічних ідентифікаторів. Стандарт встановлює загальну модель просторової прив'язки з використанням географічних ідентифікаторів, визначає компоненти просторової системи координат і визначає основні компоненти газетіру. Просторова прив'язка за координатами не розглядається в даному документі; проте розглянуто механізм для запису додаткових координат посилань.

ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) допомагає користувачам в розумінні просторових посилань, які використовуються в наборах даних. Стандарт дозволяє складати газетіри в узгодженому порядку і підтримує розвиток інших стандартів в області географічної інформації. Стандарт можна застосовувати до цифрових географічних даних, і його принципи можуть бути поширені і на інші форми географічних даних, такі як карти, графіки і текстові документи.

ДСТУ ISO 19117:2017 (ISO 19117:2012, IDT)

Географічна інформація. Зображення — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19117:2017 (ISO 19117:2012, IDT) визначає концептуальну схему для опису умовних знаків, функцій зображень, які відображають геопросторові об’єкти в умовних знаках, та збирає їх у каталоги умовних знаків. Цю концептуальну схему можна використовувати при проектуванні систем зображень. Це дозволяє відокремлювати дані про об’єкти від даних їх зображення, дозволяючи зображувати дані незалежним чином.

10.

ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT)

Географічна інформація. Кодування — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT) встановлює вимоги до визначення правил кодування для обміну даними, які відповідають серії міжнародних стандартів ISO 19100 «Географічна інформація/геоматика». ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT) визначає вимоги до створення правил кодування на основі UML-схем, вимоги до створення сервісів кодування, а також вимог, що пред’являються до XML на основі правил кодування для нейтрального обміну даними. ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT) не визначає ніяких цифрових засобів масової інформації, не визначає будь-яких послуг передачі або протоколи передачі, а також не вказує, як кодувати великі зображення.

11.

ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT)

Географічна інформація. Сервіси — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT) визначає вимоги до створення нейтральних платформ та їх специфікацій, для того щоб визначити один сервіс незалежно від однієї або декількох основних розподілених обчислювальних платформ.

ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT) визначає вимоги до подальшого картографування від нейтральної платформи до спеціальної платформи для забезпечення відповідної та сумісної реалізації сервісів.

ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT) посилається на Meta:Service еталонної моделі географічної інформації ISO, описаної у ISO 19101-1:2014, п. 6 та 8 відповідно.

ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT) визначає, як класифікувати географічні сервіси відповідно до таксономії сервісів на основі архітектури, а також дозволяє класифікувати сервіси відповідно до перспективного життєвого циклу використання, а також відповідно до конкретних доменних та визначеної користувачем таксономії сервісів, забезпечуючи підтримку легшої публікації та відкриття послуг.

12.

ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT)

Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT) визначає концептуальну схему для просторових характеристик покриттів. Покриття підтримують картографування з просторової, часової або просторово-часової областей (доменів), що містять значення атрибутів, де типи атрибутів об’єктів є загальними для всіх географічних позицій всередині області. Домен покриття складається з набору прямих позицій в координатному просторі, які можуть бути визначені в термінах включно до трьох просторових вимірів, а також часовому вимірі. Приклади покриттів включають растри, нерегулярні мережі тріангуляції, точкових і полігональних покриттів. Покриття є основними структурами даних в ряді прикладних областей, таких як дистанційне зондування, метеорологія і картографування батиметрії, висот, ґрунтового покриву і рослинності.

ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT) визначає зв’язок між доменом покриття і пов’язаною атрибутивною областю. Характеристики просторової області визначаються в той час як характеристики атрибутивної області не є частиною ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT).

13.

ДСТУ ISO/TS 19127:2017 (ISO/TS 19127:2005, IDT)

Географічна інформація. Геодезичні коди і параметри — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO/TS 19127:2017 (ISO/TS 19127:2005, IDT) визначає правила сукупності та ведення реєстрів геодезичних кодів та параметрів і визначає елементи даних відповідно до ISO 19135 та ISO 19111, необхідних у цих реєстрах. Рекомендації щодо використання реєстрів, юридичних аспектів, застосування історичних даних, повноти реєстрів та механізму ведення та обслуговування визначаються самими реєстрами.

14.

ДСТУ ISO 19136:2017 (ISO 19136:2007, IDT)

Географічна інформація. Мова географічної розмітки GML — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. Мова географічної розмітки (GML) –  це XML кодування відповідно до ISO 19118 для передавання та зберігання географічної інформації, змодельованої відповідно до концептуальної схеми моделювання, що використовується в серії міжнародних стандартів ISO 19100, включаючи як просторові, так і непросторові властивості географічних об’єктів.

ДСТУ ISO 19136:2017 (ISO 19136:2007, IDT) визначає синтаксис, механізми та конвенції схеми XML, які:

 • забезпечують відкриту, нейтральну для постачальника структуру для опису прикладних схем геопросторових даних для передавання та зберігання географічної інформації в XML;
 • дозволяють профілі, які підтримують належні підмножини описових можливостей рамки GML;
 • підтримують опис прикладних схем геопросторових даних для спеціалізованих доменів та інформаційних спільнот;
 • дозволяють створювати та підтримувати пов'язані географічні схеми та набори даних;
 • підтримують зберігання та передавання прикладних схем і наборів даних;
 • підвищують здатність організацій ділитися географічними схемами та інформацією, яку вони описують.

Виконавці можуть вирішити зберігати прикладні схеми та інформацію в GML, або вони можуть вирішити конвертувати з іншого формату зберігання на вимогу та використовувати GML лише для схем та передавання даних.

15.

ДСТУ ISO/TS 19139:2017 (ISO/TS 19139:2007, IDT)

Географічна інформація. Метадані – XML схема реалізації — Вперше

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226

Чинний з 01.10.2017

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO/TS 19139:2017 (ISO/TS 19139:2007, IDT) описує схему XML-кодування елементів метаданих, визначених в ISO 19115.

16.

ДСТУ 8774:2018

«Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних»

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 11.06.2018 р. № 158

Чинний з 01.07.2019

Прийнятий вперше. ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» розроблено в результаті виконання спільного проекту Держгеокадастру та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA «Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні».

Цей стандарт є профілем, що містить мінімально необхідні елементи для створення концептуальних схем і правил кодування географічної інформації, який розроблено відповідно до таких базових стандартів серії ДСТУ ISO 19100:

 • ДСТУ ISO 19109:2017 (ISO 19109:2015, IDT) Географічна інформація. Правила для прикладної схеми у частині прикладних схем (розділ 7);
 • ДСТУ ISO 19107:2017  (ISO 19107:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова схема у частині просторових схем (розділ 8);
 • ДСТУ ISO 19108:2017 (ISO 19108:2002, IDT)  Географічна інформація. Часова схема у частині часових схем (розділ 9);
 • ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT)  Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття у частині схем для геометрії та функцій покриття (розділ 10);
 • ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT)  Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами у частині просторової прив’язки за географічними ідентифікаторами (розділ 11);
 • ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT)  Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів у частині каталогів геопросторових об’єктів (розділ 12);
 • ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT)  Географічна інформація. Кодування у частині кодування та обміну даними (розділ 13).

Для подання схем застосовується уніфікована мова моделювання UML відповідно до ДСТУ ISO 19103:2017 (ISO 19103:2015, IDT)  Географічна інформація. Мова концептуальних схем.

Метою цього стандарту є встановлення загальних правил моделювання геопросторових даних та створення на цій основі умов для досягнення інтероперабельності геопросторових даних, що створюються та постачаються різними виробниками в середовищі Національної інфраструктури геопросторових даних для задоволення інформаційних потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суспільства.

 17.

ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Mad 1:2011, IDT)

«Географічна інформація. Специфікація геопросторового продукту»

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 26.11.2019 р. № 376

Чинний з 01.01.2021

Прийнятий вперше. ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Mad 1:2011, IDT) «Географічна інформація. Специфікація геопросторового продукту» містить докладний опис набору геопросторових даних чи серії наборів геопросторових даних, а також додаткову інформацію, які забезпечать створення, постачання та використання геопросторових даних іншими користувачами. Це точний технічний опис геоінформаційного продукту з точки зору вимог, які потрібно виконати.

Мета цього стандарту — надання практичної допомоги в розробленні специфікації геоінформаційного продукту відповідно до інших чинних стандартів географічної інформації.

Стандарти, затверджені Укргеодезкартографією

СтандартЗавантажити
1СОУ ISO 19136:2009 "Обмінний формат геопросторових даних на основі географічної мови розмітки GML (ISO 19136:2007)"pdf
2СОУ 742-33739540 0013:2010 "Комплекс стандартів База топографічних даних Правила цифрового опису рельєфу"pdf
3СОУ 742-33739540 0012:2010 "Комплекс стандартів База топографічних даних Правила кодування та цифрового опису векторних даних" Том 2pdf
4СОУ 742-33739540 0012:2010 "Комплекс стандартів База топографічних данихПравила кодування та цифрового опису векторних даних" Том 1pdf
5СОУ 742-33739540 0011:2010 "Комплекс стандартів База топографічних даних Каталог об’єктів і атрибутів"pdf
6СОУ ISO 19113 "Комплекс стандартів База топографічних даних Принципи оцінки якості топографічних даних"pdf
7СОУ 742-33739540 0010:200 "Комплекс стандартів База топографічних даних Загальні вимоги"pdf

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ