У звіті проведено аналіз стану розвитку геоінформаційних технологій та напрямів їх застосування в статистичній діяльності, виконано класифікацію засобів публікування статистичних електронних карт в Інтернет, розроблена модель геопросторових даних адресного плану на житловий масив ”Березняки” м. Києва для підготовки та реєстрації результатів вибіркового демосоціального обстеження населення, узагальнено досвід створення адресних газетирів у розвинених країнах світу, розроблено проект типового положення та порядку створення й ведення адресного реєстру населених пунктів, обґрунтовано пропозиції щодо цифрового картографічного забезпечення ГІС Держкомстату України. 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ