Уперше запропоновано класифікацію земель за величиною їх площ, засновану на їх точностній моделі. Розроблено класифікацію методів визначення площ за інструментальними засобами та за видом редукування земель на поверхню відносності. Обґрунтовано та запропоновано строгі високоточні математичні методи визначення та оцінки точності площ земель по координатам вершин контурів як ортогональних проекцій на горизонтальну площину, проекцій на поверхню еліпсоїду, та на площині картографічних проекцій. Досліджено властивості геоінформаційних систем щодо визначення площ земель та запропоновані методичні рекомендації їх використання. Виконано розрахунок площ території України та її областей. Складені методичні рекомендації щодо визначення площ територій при розробленні індексних карт та проектів землеустрою.

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ