БАРАН П. І. – д-р техн. наук, проф.

ВАСЮТИНСЬКИЙ І. Ю. – д-р техн. наук, проф.

 ГОТИНЯН В. С. – канд. геол.-мінер. наук, проф.

ДАЦЕНКО Л. М. – д-р геогр. наук, доц.

ЗАЄЦЬ І. М. – канд. техн. наук

КАРПІНСЬКИЙ Ю. О. – д-р техн. наук, проф.

КОНОПСЬКА Беата – д-р габіліт.

ЛИПСЬКИЙ В. Т. – канд. техн. наук, доцент

ЛЯЩЕНКО А. А. – д-р техн. наук, проф.

МІХНО О. Г. – канд. техн. наук, доц.

МОГИЛЬНИЙ С. Г. – д-р техн. наук, проф.

МОСКАЛЮК А. А. – відп. секретар, наук. редактор

ПАХУТА Анджей – д-р габіліт., проф.

ПЕРЕСАДЬКО В. А. – д-р геогр. наук, проф.

РАДЕЙ Карел – д-р габіліт., проф.

РУДЕНКО Л. Г. – акад. НАНУ, д-р геогр. наук, проф.

СОССА Р. І. – д-р геогр. наук

ТРЕВОГО І. С. – д-р техн. наук, проф.

ТРЕТЯК К. Р. – д-р техн. наук, проф.

ШУЛЬЦ Р. В. – д-р техн. наук, доц.


  

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ