Геодезія

1Ю.О. Карпінський. ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИРІВНЮВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ (253 Кб)
2О.В. Кучер, Ю.А. Стопхай. АРХІТЕКТУРА І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ З ДОВГИМИ ТА НАДДОВГИМИ БАЗАМИ (244 Кб)
3Ю.О. Карпінський. НЕЛІНІЙНЕ ВИРІВНЮВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ (212 Кб)
4О.В. Кучер, І.М. Заєць, Ю.А. Стопхай, О.В. Ренкевич. ПЕРЕТВОРЕННЯ КООРДИНАТ ІЗ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ СИСТЕМИ У СВІТОВУ СИСТЕМУ WGS-84 (333 Кб)
5О. Кучер, Б. Лепетюк , О. Ренкевич , І. Заєць. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЕРЕНЦНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (282 Кб)
6Карпінський Ю., Грачов О. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ТРАНСФОРМУВАННЯ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ.
7Ренкевич О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ КВАЗІГЕОЇДА НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ.
8Кучер О., Лепетюк Б., Стопхай Ю., Заєць І., Савчук С. СУПУТНИКОВІ РАДІОНАВІГАЦІЙНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ РЕФЕРЕНЦНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ УКРАЇНИ - УСК 2000.
9Актуальне інтерв’ю з першим заступником директора інституту О. Кучером. НОВІ КАРТИ. (газета "Експрес" 12-13 квітня)
10Кучер О. В., Стопхай Ю. А., Висотенко Р. О. ОПРАЦЮВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ GPS-МЕРЕЖІ УКРАЇНИ, ВИКОНАНИХ У 2000 ТА 2001 РОКАХ // Алушта: Львів. астрон.-геодез. т-во, 2002. – С. 61-62.
11Кучер О. В., Стопхай Ю. А. АРХІТЕКТУРА І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ З ДОВГИМИ ТА НАДДОВГИМИ БАЗАМИ // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – № 1. – С. 12-16.
12Кучер О. В., Заблоцький Ф. Д., Савчук С. Г., Абрикосов О. А. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕРМАНЕНТНОЇ GPS-СТАНЦІЇ // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2002. – С. 78-84.
13Кучер О. В., Ренкевич О. В., Лепетюк Б. Д. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЕРЕНЦНИХ СИСТЕМ КООРДИНАТ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2002. – С. 15-28.
14Кучер О. В., Ентин В. А., Гуськов С. И. К ОПЫТУ СОЗДАНИЯ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ СРЕДНЕМАСШТАБНЫХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ СЬЕМОК НА УКРАИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ // Мінеральні ресурси України. – К., 2002. – № 1. – С. 26.
15Кучер О. В., Западнюк В. Ф., Чорнокінь В. Я. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ // V Міжн. наук.-метод. сем. з топогр. та картогр. “Науково-дослідницька робота студентів і школярів”. – Х., 2001.
16Кучер О. В., Бондар А. Л., Заєць І. М. СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ // К.: Вісник геодезії та картографії. – 2001. – № 3. – С. 17-23.
17Кучер О. В., Черемшинський М. Д. ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Л.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2000. – С. 10-12.
18Кучер О. В., Стопхай Ю. А. МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПІДКОМІСІЇ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ГЕОДЕЗІЇ // Вісник геодезії та картографії. – 2001. – № 2. – С. 10.
19Кучер О. В., Лепетюк Б. Д., Сосса Р. І., Телятник А. О., Черемшинський М. Д. ПРО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЇ // Наук.-техн. симпоз. “Геомоніторинг-99”, 1999. – Л., С. 112-17.
20Кучер О. В., Абрикосов О. А., Марченко Д. А. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ GPS-СЕТИ УКРАИНЫ // Наук.-техн. симпоз. “Геомоніторинг-99”, 1999. –Л., С. 10-15.
21Кучер О. В., Абрикосов О. А., Марченко Д. А. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА БОРИСПОЛЬ-2 В СИСТЕМЕ ITRF97 // Наук.-техн. симпоз. “Геомоніторинг-99”. – Л., 1999. – С. 2-9.
22Кучер О. В., Шевчук П. М. НОВИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ДОКУМЕНТ УКРГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЇ // Вісник геодезії та картографії. – 1998. – № 4. – С. 6-9.
23Бондар А. Л., Карпінський Ю. О., Кучер О. В. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 1999. – С. 3-6.
24Кучер О. В., Олійник О. В., Дишлик О. П. ПИТАННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН // Вісник геодезії та картографії. – 1997. – №1. – С. 93-99.
25Кучер О. В., Стопхай Ю. А., Заєць І. М., Ренкевич О. В. ПЕРЕТВОРЕННЯ КООРДИНАТ ІЗ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ СИСТЕМИ У СВІТОВУ СИСТЕМУ WGS-84 // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – № 3. – С. 8-14.
26Kucher O., Stopkhay Y. EUROPEAN PERMANENT NETWORK IN UKRAINE // Frankfurt am Main: / Verlag des BKG, Reports on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Dubrovnik, 16-18 May 2001; 2002, pp. 142-143.
27Кучер О. В., Ренкевич О. В. СУЧАСНА ГЕОДЕЗИЧНА РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ, ЯК МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ // Всеукр. наук.-практ. конф. “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”. – 2003.
28Кучер О. В., Ренкевич О. В., Лепетюк Б. Д., Заєць І. М. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЕРЕНЦНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – С. 23-31.
29Kucher O. STATUS AND DEVELOPMENT OF REFERENCE GEODETIC COORDINATE SYSTEM IN UKRAINE // Кишинів:/ International seminar “ Creating and monitoring regional coordinate systems based on advanced technologies – Transition to new coordinate systems and relevant cartographic projections”. – 2003.
30O. Kucher, M.Cheremshynskyi, I. Zaiats THE FUNDAMENTAL GPS NETWORK ESTABLISHMENT IN UKRAINE // Frankfurt am Main: / Verlag des BKG, Reports on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Ponta Delgada, 5-8 June 2002; 2003, pp. 310-314.
31Кучер О. В., Стопхай Ю. А., Висотенко Р. О. ВІДНОВЛЕННЯ ПУНКТІВ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ДУГИ СТРУВЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Вісник геодезії та картографії. – 2003. – № 4. – С. 22-25.
32Кучер О. В., Стопхай Ю. А., Висотенко Р. О. ВІДНОВЛЕННЯ ПУНКТІВ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ДУГИ СТРУВЕ (ДІЛЯНКА УКРАЇНИ) // Алушта: Львів. астрон.-геодез. т-во, 2003. – С. 3-4.
33O. Kucher, F. Zablotskyj, S. Savchuk, Y. Karpinskyy, Y. Stopkhay. DEVELOPMENT OF THE PERMANENT NETWORK OF THE GLOBAL SATTELITE NAVIGATION SYSTEM AND TASKS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2004. – С. 135-140.
34Стопхай Ю. А.DGPS И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА УКРАИНЕ // Алушта:Львів. астрон.-геодез. т-во, 1999. – С. 9-11.
35Стопхай Ю. А., Висотенко Р. О. ОБРОБКА GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ВИКОНАНИХ НА ПУНКТАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ В 2000 РОЦІ // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Л.: Ліга-Прес, 2003. – С. 48-54.
36Тревого И. С., Шевчук П. М. ВОПРОСЫ ТОЧНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕТОДАЛЬНОМЕРОМ ЕОК -2000 // Геодезия и картография. – 1976. – № 1. – С. 26-27.
37Шевчук П. М. ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ПОСТОЯННОЙ" ПОПРАВКИ РАДИО- И СВЕТОДАЛЬНОМЕРА ПО ПРОДОЛЬНЫМ НЕВЯЗКАМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ // Геодезия и картография. – 1976. – № 2. – С. 34-37.
38Шевчук П. М. О ТОЧНОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ПЕРИОДЫ СПОКОЙНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ // Геодезия, картография и аэрофотосъемка: Межвед. респ. научн.-техн. сб. – 1976. – Вып. 23. – С. 95-100.
39Шевчук П. М. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИРОТЕОДОЛИТОВ ГИ-Б2 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТОВ НА ОРИЕНТИРНЫЕ ПУНКТЫ ТРИАНГУЛЯЦИИ // Матер. Респ. сем. "Автономные методы определения опорных геодезических пунктов"
40Шевчук П. М. О СОХРАННОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ // Геодезия и картография. – 1977. – № 2. – С. 47-49.
41Сидорик Р. С., Шевчук П. М., Яцюк И. И. О ТОЧНОСТИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ ГИРОТЕОДОЛИТАМИ ГИ-Б2 // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1977. – Вып. 26. – С. 84-90.
42Тревого И. С., Шевчук П. М., Муха В. И. ТОЧНОСТЬ ПОЛИГОНОМЕТРИИ, ПРОЛОЖЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИРОТЕОДОЛИТОВ // Геодезия и картография. – 1980. – № 3. – С. 25-27.
43Гнатенко А. Д., Кравецкий В. И., Шевчук П. М. ТОЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЙ ИЗ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ КОРОТКИМ ЛУЧОМ // Геодезия и картография. – 1981. – № 3. – С. 24-27.
44Тревого И. С., Шевчук П. М. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕТОДАЛЬНОМЕРОВ ЕОК-2000 В ГОРОДАХ // Геодезия и картография. – 1975. – № 7. – С. 30-33 .
45Шевчук П. М. ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ВЫСОТНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СЪЕМОК МЕТОДОМ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ // Геодезия и картография. – 1975. – № 6. – С. 21-24.
46Шевчук П. М. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕВОДНЫХ САМОПРИКЛЕИВАЮЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ // Геодезия и картография. – 1974. – № 9. – С. 61-63.
47Тревого И. С., Шевчук П. М., Власенко С. Г. ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ЕОК-2000 В ПОЛИГОНОМЕТРИИ // Геодезия и картография. – 1974. – № 8. – С. 19-23.
48Тревого И. С., Шевчук П. М. О ВЛИЯНИИ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕТОДАЛЬНОМЕРОМ ЕОК-2000 // Всес. сов. "Современные методы учета и исключение влияния рефракции световых волн при геодезических и астрономических измерениях": Тез. докл. – Л., 1974. – С. 32.
49Добровольский П. Г., Шевчук П. М. ОПЫТ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В М-БЕ 1:10 000 С ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ РЕЛЬЕФА 1 М В РАВНИННОЙ ЗАЛЕСЕННОЙ МЕСТНОСТИ // Геодезия и картография. – 1973. – № 3. – С. 54-57.
50Шевчук П. М. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ У МАСШТАБІ 1:10 000 І БІЛЫШЕ // Матер. респ. сем. "Методика проведения топографо-геодезичних розвідувань для гідромеліоративного будівництва". – К.: Тов-во "Знания" УРСР, 1972. – С. 6-9.
51Шевчук П. М. РЕЙКИ К КИПРЕГЕЛЯМ-АВТОМАТАМ КБ-1 И КА-2 // Геодезия и картография. – 1961. –№ 9. – С.57-58.
52Шевчук П. М. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПОДГОТОВКИ К АЭРОСЪЕМКЕ ПРИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ М-БА 1:2000 // Геодезия и картография. – 1963. – № 5. – С. 43-45.
53Буглов Г. Н., Шевчук П. М. ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИИ В ЖЕЛЕЗОРУДНОМ РАЙОНЕ // Геодезия и картография. – 1963. – № 8. – С.17-20.
54Шевчук П. М. О ТОЧНОСТИ СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В М-БЕ 1:2000 // Геодезия и картография. – 1963. –№ 10. – С. 48-50.
55Шевчук П. М. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАССТОЯНИЙ ДО ОРИЕНТИРНЫХ ПУНКТОВ // Геодезия и картография. – 1966. – № 10. – С. 23-25.
56Шевчук П. М. ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПЛАНОВОГО СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ СЪЕМКИ В М-БЕ 1:2 000 // Геодезия и картография. – 1961. – № 6. – С. 36-39.
57Романишин П. А., Шевчук П. М. ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЪЕМКЕ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ // Геодезия и картография. – 1982. – № 3. – С. 42-44.
58Тревого И. С., Шевчук П. М. О ТОЧНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТАХЕОМЕТРОВ ЕОТ-2000 // Геодезия и картография. – 1982. – № 8. – С. 25-26.
59Гнатенко А. Д., Сомов В. И., Шевчук П. М. О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ КРЫМА // Совр. движ. земной коры. Тез. докл. Всес. совещ. по изуч. совр. движ. земн. коры, Кишинев, 21-23 июня, 1982. – С. 127-128.
60Бондарь А. Л., Субботин И. Е., Шевчук П. М. ЗАВИСИМОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА // Нефтяная и газовая промышленность. – 1984. – № 1. – С. 21-23.
61Староверов В. С., Субботин И. Е., Шевчук П. М. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ВИДЕ СЛУЧАЙНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ // Инженерная геодезия. –1984. – Вып. 27. – С. 80-86.
62Бондарь А. Л., Субботин И. Е., Шевчук П. М. ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ С УЧЕТОМ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ // Геодезия и аэрофотосъемка. – 1984. – № 3. – С. 35-38.
63Староверов В. С., Субботин И. Е., Шевчук П. М. О СОВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ ЗЕМНОЙ КОРЫ ВДОЛЬ ТРАССЫ ТЕРНОПОЛЬ-КУРСК // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1984. – № 40. – С. 98-101.
64Бондарь А. Л., Субботин И. Е., Шевердин Г. Г., Шевчук П. М. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ДЕФОРМАЦИЮ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ // Геодезия и фотограмметрия: Межвуз. сб. – Ростов-на-Дону.: Рост. инж.-стр. ин-т. – 1984. – С. 80-87.
65Гнатенко А. Д., Сомов Б. И., Шевчук П. М. О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ КРЫМА // Сб. "Развитие сейсмопрогнозирования на Украине".– К. – 1984. – С. 69-75.
66Шевчук П. М. О СОЗДАНИИ ПЛАНОВОГО ОБОСНОВАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК МЕТОДОМ ПОЛИГОНОМЕТРИИ // Геодезия и картография. – 1986. – № 7. – С. 20-22.
67Беседин И. Е., Колчина М. С., Могилевский Е. М., Шевчук П. М. ПЕРЕДАЧА ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ НА ОРИЕНТИРНЫЕ ПУНКТЫ СПОСОБОМ СИНХРОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ СОЛНЦА // Геодезия и картография. – 1986. – № 7. – С. 20-22.
68Тревого И. С., Шевчук П. М. ГОРОДСКАЯ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ. – М.: Недра, 1986. – 199 с.
69Субботин И. Е., Шевчук П. М. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ЗОНЕ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ // Геодезия и картография. – 1987. – № 9. – С. 41-43.
70Шевчук П. М., Аносова В. В., Мальцева Е. М., Мороз И. В. КАРТА СОВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В КАРПАТО-БАЛКАНСКОМ РЕГИОНЕ // Отдел геокартографических исследований института геодезии. – Будапешт. – 1985.
71Тревого И. С., Шевчук П. М. О КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЕНИИ ПЛАНОВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ // Геодезия и картография. – 1988. – № 1. – С. 24-25.
72Бондарь А. Л., Шевчук П. М. ДЕФОРМАЦИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ШЕБЕЛИНСКОМ ГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ // Симпозиум КАГГ по изуч. совр. движ. земн. коры: Тез. докл. – Воронеж, 1988. – С. 257.
73Бондарь А. Л., Шевчук П. М. СВЕТОДАЛЬНОМЕР СТ-5 И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ // Геодезия и картография. – 1989. – № 1.
74Шевчук П. М., Минаков В. Д., Кузьмич А. И., Гулкевич В. Т. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО КУРСУ» ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ. ЧАСТЬ І. // Киевский инженерно-строительный институт. – 1989. – С. 43.
75Шевчук П. М., Минаков В. Д., Кузьмич А. И., Гулкевич В. Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО КУРСУ «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ». Ч. ІІ. (ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 3001 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ») // Киев. инж.-строит. ин-т, 1989.
76Борейко Л. Г., Субботин И. Е., Чопенко Е. Ф., Шевчук П. М. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНД-АНАЛИЗА // Геодезия и аэрофотосъемка. – 1989. – № 1. – С. 73-81.
77Бондарь А. Л., Лепетюк Б. Д., Шевчук П. М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ НА БАЗЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ // Общ-во «Знание» УССР. – 1990. – Методические указания.
78Шевчук П. М., Лепетюк Б. Д., Смаглюк Ю. М., Поліщук Ю. В. ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФУВАННЯ КАДАСТРАЛЬНИХ І ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ. – ГУГКК, ТУ ГШ Збройних сил України, УТ ГАЗК // К., 1992.
79Баран П. І., Шевчук П. М. ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ В УКРАЇНІ // Вісник геодезії та картографії.– 1995. – № 1.
80Шевчук П. М., Дудник С. Ф., Защипась С. Я., Пухтинський С. О., Каваць Р. Г., Ямелинець С. П. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ПРИЙМАННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ // Топографо-геодезична та картографічна діяльність Законодавчі та нормативні акти. Ч. І. – К., Укргеодезкартографія, 2000. – С. 262-294.
81Кучер О. В., Шевчук П. М. ІНСТРУКЦІЯ З ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ПУНКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ // Топографо-геодезична та картографічна діяльність Законодавчі та нормативні акти. Ч. І. – К., Укргеодезкартографія, 2000. – С. 294-320.
82Бондар А. Л., Шевчук П. М., Лепетюк Б. Д. ГЕОДЕЗИЧНА СЛУЖБА КОЛИСЬ І ТЕПЕР // Вісник геодезії та картографії. – 2001. – № 3. – С. 6.
83Дьогтяр А. М., Кривда М. В., Трюхан М. О., Целік В. О., Федунків О. М., Шевчук П. М. УМОВНІ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ МАСШТАБУ 1:10 000 ТОПОГРАФО-КАРТОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ. Ч. 2. – К., Укргеодезкартографія. – 2002. – С. 496-564.
84Еталонна модель

Карпінський Ю. О., Стопхай Ю. А. Державна геодезична мережа України 1 класу: геоінформаційний аналіз квадратів / Вісник геодезії та картографії. - 2010. - № 1. - С. 24-29. 

 Заєць І. М.,  Карпінський Ю. О. Інфраструктура єдиної високоточної системи координат існує // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 4. - С. 4-9

Кучер О. В.,  Старовєров В. С.,  Данилюк О. Ю. Сучасні напрямки геодезичних досліджень зміщень земної поверхні космічними методами // Містобудування та територіальне планування. - 2016. - Вип. 59. - С. 261-269.

Двуліт П. Д.,  Кучер О. В. Основні напрями розвитку Державної гравіметричної мережі України // Вісник геодезії та картографії. - 2009. - № 6. - С. 11-13

Кучер О. В. ,  Старовєров В. С.,  Кравченко З. М. Попередній аналіз результатів високоточного нівелювання методами математичної статистики // Вісник геодезії та картографії. - 2010. - № 1. - С. 8-14.

Кучер О. В.,  Марченко О. М. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 1. - С. 19-26

Марченко О. М., Кучер О. В.,  Марченко Д. О. Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України // Вісник геодезії та картографії. - 2013. - № 3. - С. 3-10.

Заєць І. М., Кучер О. В.,  Марченко Д. О. Щодо проблеми приєднання нівелірної мережі України до Об’єднаної Європейської нівелірної мережі // Вісник геодезії та картографії. - 2010. - № 5. - С. 8-13.

Марченко О. М., Кучер О. В.,  Марченко Д. О.Заєць І. М. Про використання глобальних моделей EGM08 та EGG08 для визначення висот квазігеоїда на територію України // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 4. - С. 13-17.

Карпінський Ю.О.  Афінне трансформування координат методом скінченних елементів. Київ.: Вісник геодезії та картографії. – 2002.- №4(27).- С. 23-27.

Карпінський Ю.О., Грачов О.Г. Трансформування растрових моделей цифрових карт і планів. Київ.: Вісник геодезії та картографії. – 2001.- №1.- С. 22-25.

Карпінський Ю.О., Грачов О.Г. Класифікація методів інтерполяції та апроксимації функцій трансформування растрових зображень. Львів.: Сучасні досягнення геодезич-ної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” 2005. – С. 240-247

Картографія

85Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Дьогтяр А. М. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ (280 Кб)
86Карпінський Ю., Лященко А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ УКРАЇНИ.
87Карпінський Ю., Дроздівський О. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БАЗОВОЇ МОДЕЛІ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В МІЖНАРОДНОМУ СТАНДАРТІ (GDF 4.0).
88Лященко А., Іванченко С. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ СТВОРЕННЯ СУЦІЛЬНОГО НАБОРУ ДАНИХ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТИ ЄВРОПИ В ПРОЕКТІ ЕUROGLOBALМАР.
89Трюхан М. О. ВПЛИВ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Вінниця: Антекс-УЛТД, 2005. Випуск 5. – С. 275-278.
90Донцов О. О., Трюхан М. О. ВИВЧЕННЯ СУТІ ТА ЗМІСТУ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАХУ. // Картографія та вища школа: збірник наукових праць. Відповідальний редактор Молочко А.М. – 1996. С. 58–59.
91Трюхан М. О. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДЕЛІМІТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ. // Людина в ландшафті ХХІ століття: гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. – 1998. – С. 120–123.
92Трюхан М. О. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ УКРАЇНИ // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Вінниця: Антекс-УЛТД, 2004. Випуск 4. – С. 275-278.
93Трюхан М. О. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕЛІМІТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – № 3. – С. 32–36.
94Трюхан М. О. ДЕЛІМІТАЦІЯ ТА ДЕМАРКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ З ПОГЛЯДУ КАРТОГРАФА // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. В 3-х т. – Київ-Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин.держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т. 2. – С. 407.
95Бондарь А. Л., Дьогтяр А. М., Трюхан М. О. ДЕЛІМІТАЦІЯ ТА ДЕМАРКАЦІЯ КОРДОНІВ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, РІШЕННЯ // Український географічний журнал. – 1998. – № 3. – С. 10-12.
96Трюхан М. О. ДОГОВІРНО-ПРАВОВА ОСНОВА НАНЕСЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ НА КАРТАХ // Наукове-методичне забезпечення навчального процесу з топографії і картографії на географічних факультетах університетів та школах з поглибленим вивченням географії. Матеріали. IV-го Міжнародного науково-методичного семінару з топографії та картографії 14 17 вересня 1999 р. – Харків, 1999. – С. 62-65.
97Трюхан М. О. ДОГОВІРНО-ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ: СТАН, КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ // Український географічний журнал. – 1999. – № 2. –С. 3–5.
98Трюхан М. О. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ У ПРОЦЕСІ ДЕЛІМІТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. Відп. ред. Молочко А.М. – Київ, 1998. – Вип. 2. – С. 113-116.
99Донцов О. О., Трюхан М. О. ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ КАРТОГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ // Посилення практичної підготовки студентів – географів з топографії і картографії та координації і результативності досліджень з географічної картографії на картографічних кафедрах державних університетів. Матеріали 3-го Міжнародного науково-методичного семінару викладачів топографії та картографії державних університетів. – 1997. С. 29–30.
100Пащенко В. М., Трюхан М. О. КАРТОГРАФІЧНИЙ ВІНОК УКРАЇНИ // Український географічний журнал. – 1995. – № 4. –С. 62–63.
101Бондар А. Л., Буряк А. Л., Дьогтяр А. М., Кулініч В. В., Трегубов Б. Д., Трюхан М. О. КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ // Вісник геодезії та картографії. – 2001. – № 3. – С. 32–36.
102Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Трюхан М. О. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ – “ГІС КОРДОН” (У ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ) // Вісник геодезії та картографії. – 1999. – № 1 (12). – С. 42-44.
103Трюхан М. О. ПРАВИЛА ЗОБРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ НА КАРТАХ В КУРСАХ ТОПОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ // Наукове-методичне забезпечення навчального процесу з топографії і картографії на географічних факультетах університетів та школах з поглибленим вивченням географії. Матеріали IV го Міжнародного науково-методичного семінару з топографії та картографії 14 17 вересня 1999 р. – Харків, 1999. – С. 60-62.
104Трюхан М. О. ПРАВИЛА ЗОБРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ НА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТАХ // Вісник геодезії та картографії. – 1999. – № 4. – С. 29–32.
105Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Трюхан М. О. ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ КАРТОГРАФІЧНИХ ДАНИХ // Збірник наукових праць до міжнародної науково-практичної конференції “Геоінформаційні системи і муніципальне управління”. Миколаїв: МФ НаУКМА. – 2000. – C. 123-129.
106Трюхан М. О. ПРО ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ ДЕРЖАВ // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук праць. Гол. ред. Тревого І.С. – Львів, 2005. – С. 324-329.
107Ліщитович Л. І., Соколов В. В., Трюхан М. О., Шишкін М. Г. ПРОБЛЕМИ МІКРОТОПОНІМІКИ ЯК ОДНОГО З ЧИННИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ КАРТ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ КРАЄЗНАВЦІВ. // Матеріали Четвертої Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій “Теорія, технологія, впровадження ГІС” ГІС-ФОРУМ-98. – 1998. – С. 24–26.
108Донцов О. О., Трюхан М. О. РОЗРОБКА НОВИХ УМОВНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ МАСШТАБУ 1:10 000 // Вісник геодезії та картографії. – 1995. – № 2. – С. 77-81.
109Трюхан М. О. СУЧАСНИЙ СТАН КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ // Національне картографування: Стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць/Відп. за вип. Р.І.Сосса. – К.:, ДНВП “Картографія”, 2003. – С. 27-33.
110Дьогтяр А. М., Трюхан М. О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА РОЗРОБКИ НОВИХ УМОВНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ І ПЛАНІВ // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – № 4. – С. 38-81.
111Дьогтяр А. М., Протасов О. Ю., Трюхан М. О., Шевчук П. М. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ МАСШТАБІВ 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 // Топографо-геодезична та картографічна діяльність Законодавчі та нормативні акти. Ч. І. – К., Укргеодезкартографія, 2000. – С. 171-189.
112Трюхан В. М. ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТОГРАФІЇ // Картографія та вища школа: збірник наукових праць. Вип.8. – 2003. – С. 87-90.
113Трюхан В. М. ВІДОБРАЖУВАЛЬНІ ЗАСОБИ СУЧАСНИХ ГІС ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ КАРТОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ // Картографія та вища школа: збірник наукових праць. Вип.10. – 2005. – С. 87-90.
114Атоян Л. В., Трюхан В. М. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ У КАРТОГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ // Вісник геодезії та картографії. – 2003. – № 1.– С. 44-48.
115Трюхан В. М. ДЕЯКІ СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ЕЛЕКТРОННИХ КАРТАХ // Вісник геодезії та картографії. – 2003. – № 4.– С. 47-49.
116Барановський В. Д., Тарапатов М. М., Трюхан В. М. ПРО ДЕЯКІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СЛАБО ЗУМОВЛЕНИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ // Вісник геодезії та картографії. – 2005. – № 1.– С. 20-25.
117Карпінський Ю. О., Лепетюк Б. Д., Трюхан М. О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ ТА КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Відп. за вип. А. А. Москалюк. – К.: ДНВП "Картографія", 2005. – Вип. 2. – С. 17-22.
118Карпінський Ю. О., Лепетюк Б. Д., Липський В. Т., Трюхан М. О. ПРО НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТОПОГРАФІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ // Національне картографування: Стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / Відп. за вип. А. А. Москалюк. – К.:, ДНВП “Картографія”, 2005. – Вип. 2. – С. 48-51.
119Карпінський Ю. О., Лепетюк Б. Д., Липський В. Т., Трюхан М. О. ТЕНДЕНЦІЇ ТОПОГРАФІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ // Національне картографування: Стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / Відп. за вип. А. А. Москалюк. – К.:, ДНВП “Картографія”, 2005. – Вип. 2. – С. 51-56.

Карпінський Ю.О. Шляхи розвитку Державного картографо-геодезичного фонду України // Вісник геодезії та картографії. - 2015. - № 5-6. - С. 12-20.

Карпінський Ю. О., Трюхан М. О.  Національний атлас України – видатний картографічний твір сучасності (рецензія) // Вісник геодезії та картографії. - 2009. - № 4. - С. 41

Кисловський B. П., Трюхан М. О. Морські зони національної юрисдикції України  // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 6. - С. 20-25.

Кисловський B. П., Трюхан М. О. Внутрішні морські води України // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 4. - С. 18-25.

Пінчук Н.-С. М., Кізілова Н. О.Трюхан М. О. Міжнародна діяльність Укргеодезкартографії // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 5. - С. 12-16.

Донцов О. О.Трюхан М. О. Впровадження геоінформаційних технологій у географічну та картографічну освіту // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2007. - Вип. 7. - С. 64-68 

Донцов О. О.Трюхан М. О. Історико-культурна спадщина – чинник структурних змін та розвитку туристичної галузі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2009. - Вип. 10. - С. 76-80.

Заєць І. М., Трюхан М. О., Ящук В. М.  Топографо-геодезична і картографічна складові делімітації та демаркації державного кордону України // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 5. - С. 36-41.

Стецюк М. П., Трюхан М. О. Методологічні підходи щодо землевпорядних та топографо-геодезичних робіт із встановлення і облаштування державного кордону України // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2015. - № 1. - С. 35-43.

Кисловський B. П., Трюхан М. О. Вихідні лінії для морських зон України: загальні питання // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 1. - С. 29-36.

Кисловський B. П., Трюхан М. О. Вихідні лінії для морських зон України: шляхи вдосконалення підходів до їх визначення // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 2. - С. 20-26. 

Геоінформатика і кадастр

120Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Є.П. Волчко. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ (236 Кб)

Ю.О. Карпінський. Системотехнічні аспекти формування топологічного земельно-кадастрового покриття Вісник геодезії та картографії. - 2015. - № 5-6. - С. 62-68

Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, М.В. Горковчук. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості геопросторових даних // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 4. - С. 33-42

Ю.О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. В. Рунець. Уніфікація структури, правил кодування та цифрового опису векторних моделей у базах топографічних даних // Вісник геодезії та картографії. - 2010. - № 5. - С. 35-41

Ю.О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. В. Рунець. Еталонна модель бази топографічних даних // Вісник геодезії та картографії. - 2010. - № 2. - С. 28-36.

 І. Тревого, Ю. Карпінський. Стан і перспективи використання кадастрової карти України / Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2013. - Вип. 2. - С. 137

Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Окада Ясуюкі. Склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації // Інженерна геодезія. - 2016. - Вип. 63. - С. 110-121

Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. І. Сосса, О. М. Федунків, Ж. В. Форосенко, М. В. Горковчук. Картографічне та геоінформаційне забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р. // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 6. - С. 25-32

Ю. О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель. Геоінформаційний аналіз просторового розподілу пунктів у мережі моніторингу поверхневих вод  // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 5. - С. 43-50

Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Т. М. Квартич. Концептуальні засади створення системи державного топографічного моніторингу місцевості // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 3. - С. 27-31

 І. М. Заєць, Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко. Укргеодезкартографія на шляху від інфраструктури картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 5. - С. 4-11.

Лященко А. А., Черін А. Г. Архітектура сучасних ГІС на основі баз геопросторових даних // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 5. - С. 45-50.

Лященко А. А., Горковчук Д. В., Максимова Ю. С., Шматько М. М. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастр // Вісник геодезії та картографії. - 2015. - № 4. - С. 31-37.

Лященко А. А, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру // Вісник геодезії та картографії. - 2014. - № 6. - С. 21-27.

Лященко А. А, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах // Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 53. - С. 310-319.

Лященко А. А., Форосенко Ж. В., Черін А. Г. Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 1. - С. 35-43.

Черін А. Г.Горковчук М. В. Структура та функції геопорталу Державної геодезичної мережі України // Вісник геодезії та картографії. - 2013. - № 1. - С. 24-27. 

Рунець Р. В.,  Черін А. Г. Структура та функції бази даних електронного каталогу топографічних об’єктів // Вісник геодезії та картографії. - 2010. - № 3. - С. 31-35.

Горковчук М. В. Система оцінювання якості цифрових векторних карт та планів для геоінформаційного забезпечення перепису населення // Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 53. - С. 88-95.

Горковчук М. В.Кравченко Ю. В. Тренінг-курс у рамках проекту "Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства" в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 2. - С. 36-38.

Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Сосса Р. І., Федунків О. М., Форосенко Ж. В., Горковчук М. В. // Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 6. - С. 25-32.

Черін А. Г. Стандартизація геоінформаційних сервісів // Вісник геодезії та картографії. - 2009. - № 4. - С. 34-39

Лазоренко Н. Ю., Черін  А. Г.  Навчання з курсу "Основи ГІС" у Політехнічному університеті Валенсії // Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 3

Горковчук Д. В. Аналіз інтегрування геоінформаційних ресурсів систем просторового планування територій в європейську інфраструктуру геопросторових даних INSPIRE // Містобудування та територіальне планування. - 2013. - Вип. 50. - С. 118-125.

Горковчук М. В. Структура та функції електронного каталогу мір якості геопросторових даних // Інженерна геодезія. - 2014. - Вип. 61. - С. 103-109

Лященко А. А, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 11. - С. 28-33

Лященко А. А., Кравченко Ю.В., Горковчук Д. В. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному та містобудівному кадастрах  // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2015. - Вип. 2. - С. 61-68

Історіографія і персоналії

121Заєць І. М., Савущик М. В., Шевчук П. М. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АЕРОГЕОДЕЗИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА // Вісник геодезії та картографії. –1999. – № 2. – С. 20-28.
122Шевчук П. М. ІГОР СЕВІРОВИЧ ТРЕВОГО // Вісник геодезії та картографії. – 1999. – № 2. – С. 63.
123Шевчук П. М. ДО 80-РІЧЧЯ Л.А. КАШИНА // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – № 4. – С. 46. 

А. А. Москалюк, Р. І. Сосса, П. І. Баран, Л. М. Даценко, Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, В. Т. Липський. Двадцять років "Віснику геодезії та картографії" // Вісник геодезії та картографії. - 2014. - № 1. - С. 5-15 

Робота громадських організацій

124Шевчук П. М. ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УТ ГАЗК // Вісник геодезії та картографії. – 1994. – № 1. – С. 127-131.
125Баран П. І., Шевчук П. М. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ // Вісник геодезії та картографії. – 1994. – № 1.
126Шевчук П. М. ПЕРША ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ УТ ГАЗК // Вісник геодезії та картографії.– 1996. – №2. – С. 15-17.
127Баран П. І., Тревого І. С., Шевчук П. М. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ УТ ГАЗК В СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ // Вісник геодезії та картографії. – 1997. – № 1. – С. 120-123.
128Шевчук П. М. ДРУГА ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ, АЕРОКОСМІЧНИХ ЗЙОМОК І КАРТОГРАФІЇ // Вісник геодезії та картографії. – 2001. – № 4. – С. 6.
129Тревого І. С., Шевчук П. М. Діяльність Українського товариства геодезії і картографії в 2004 р. Й завдання на 2005 р. // Вісник геодезії та картографії. – 2005. – № 1. – С. 53.

Третій з’їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2017. - Вип. 1. - С. 13-17

С. Войтенко, О. Іванчук, Ю. Карпінський, І. Тревого. Почесна відзнака імені професора М.Г. Відуєва // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2014. - Вип. 1. - С. 26-28.

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ