У науково-технічному звіті наведено опис пунктів супутникової геодезичної мережі та державної геодезичної мережі України 1 класу.
Наведено результати попередньої обробки матеріалів та комбінованих рішень на основі результатів спостережень  GPS-кампаній 2000 та 2001 років.
 За даними супутникових радіонавігаційних вимірів на пунктах фундаментальної та геодезичної мережі 1 класу визначено координати цих пунктів у системі координат ITRF-97, ITRF-2000, ETRS-89.
 Результати НДР планується використати при створенні державної референцної системи координат України.
 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ