В роботі виконано теоретичне обґрунтування визначення оптимальних параметрів орієнтування референцної системи координат для території України; розроблено методику визначення параметрів орієнтування референцної системи координат для локальної території; досліджено вплив масштабного множника, орієнтування осей систем координат, зміщення центру системи координат на визначення параметрів орієнтування; проведено моделювання параметрів референцної системи для території України.


 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ