Заступник директора з наукової роботи

Лященко Анатолій Антонович

Біографія

Лященко Анатолій Антонович народився 26 вересня 1946 року в с. Острійки Білоцерківського району Київської області. У 1969 році закінчив Київський політехнічний інститут, факультет автоматизації та електронного приладобудування за напрямом «Обчислювальна техніка», інженер-системотехнік. У червні 1977 року в Московському інституті електронного машинобудування захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Автоматизація проектування», а в березні 2004 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Професор, Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України. Трудову діяльність почав у 1969 році молодшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту автоматизованих систем у будівництві, в якому працює і тепер завідувачем відділу геоінформаційних систем. З 1996 року – заступник директора з наукової роботи “Геодезкартінформатика” та НДІГК. З 1985 року – доцент, а з 2000 року –професор Київського національного університету будівництва і архітектури, кафедра геоінформатики і фотограмметрії. Науковий керівник та розробник програмних комплексів комп’ютерної графіки та геоінформаційних систем, зокрема: Терен–ГІС - програмний комплекс для грошової оцінки земель населених пунктів, Терен-Кадастр – геоінформаційна система для ведення земельного кадастру та реєстрації нерухомості, Терен-Атлас – інструментальний комплекс для створення та підтримки електронних атласів на CD, системний аналітик проекту Української картографічної мережі Uamap.net. Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць у сфері комп’ютерної графіки, геометричного моделювання, автоматизованого проектування, баз геопросторових даних, кадастрових та геоінформаційних систем, інфраструктури геопросторових даних і стандартизації географічної інформації.

Тел.: 2870684

Email: l_an@ukr.net

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ