Директор

Карпінський Юрій Олександрович

Біографія

 

 

Ю.О. Карпінський народився 17 грудня 1948 р. в м. Києві. Вищу освіту здобув на кафедрі інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту. Після закінчення інституту Ю.О. Карпінський з 1973 р. по 1983 р. працював інженером, старшим інженером та начальником комплексної інженерно-геодезичної партії Українського державного інституту інженерно-технічних розвідувань (УкрДІНТР). Під час роботи виконав численні інженерно-геодезичні вишукування об’єктів будівництва, серед яких такі великі об’єкти як Кримський завод двукісня титану, Кораблебудівний завод “Залив” в м. Керчі, заводи твердих сплавів та газомазутних горілок, радіозавод Маяк в м. Прип’ять, десятки кілометрів автодоріг в Київській та Хмельницькій областях, плани забудови сільських населених пунктів.  Виконував комплекси топографо-геодезичних робіт: проектування, польові та камеральні роботи по всіх видах мереж: тріангуляції, полігонометрії. трилатерації та їх сполучень, топографічні знімання в масштабах 1:500 – 1: 5000, інженерно-геодезичні знімання інженерних комунікацій, спостереження за деформаціями інженерних споруд. Останнім об’єктом роботи в УкрДІНТРі  був винесення в натуру силового каркасу та елементів скульптури ”Батьківщина - Мати” в м. Києві.

З 1983 р. по 1994 р. працював старшим науковим співробітником та завідувачем лабораторії в Науково-дослідному інституті автоматизованих систем у будівництві, де активно займався програмуванням топографо-геодезичних задач. Був науковим керівником та розробником відомих програмно-методичних комплексів “Інвент-ГРАД”, ”Топо-ГРАД”, призначених для автоматизованого оброблення результатів топографо-геодезичних робіт, що виконуються при інвентаризації земель та при інженерно-геодезичних розвідуваннях об’єктів будівництва.

З 1994 по 1998 рік працював головним інженером , згодом заступником директора з наукової роботи Українського Аерогеодезичного Підприємства, директором Науково-дослідного і виробничого інституту ‘Геодезкартінформатика. З 1998 року по теперішній час працює директором Науково-дослідного інституту геодезії і картографії.  

Сформував в Державному підприємстві “Науково-дослідний інститут геодезії і картографії” працездатний, високопрофесійний колектив, здатний виконувати складні завдання в галузі: впровадження Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000, створення баз геопросторових даних для геоінформаційних проектів, картографічного забезпечення   делімітації та демаркації Державного кордону України, стандартизації географічної інформації / геоматики, розроблення нормативних документів. Під керівництвом та при безпосередній участі Карпінського Ю.О. були виконані численні проекти по картографо-геодезичному забезпеченню різноманітних управлінських геоінформаційних систем, створення баз та банків геопросторових даних, моделюванню адміністративно - територіального устрою України, створення геоінформаційного WEB-серверу загального користування. Карпінський Ю.О. є науковим керівником  та співавтором Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування, розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних.

В 1989 році Карпінський Ю.О. захистив  у Ленінградському гірничому інституті кандидатську дисертацію. У  2003 році в Київському національному університеті будівництва і архітектури здобуває науковий ступень доктора технічних наук. Темою дисертаційних досліджень є застосування методу скінченних елементів в геодезичних задачах.

З 1991 року Карпінський Ю.О. працює за сумісництвом доцентом, а з 2004 року професором Київського національного університету будівництва і архітектури. Вчене звання професора йому було присвоєно у 2004 році. З 2003 року і по теперішній час очолює кафедру геоінформатики і фотограмметрії.   

Карпінський Ю.О. має більше 150 опублікованих наукових робіт, в тому числі співавтором восьми монографій з напрямів математичного оброблення результатів геодезичних вимірювань, методу скінченних елементів, геодезії, цифрової картографії, геоінформаційних систем, баз геопросторових даних та Національної інфраструктури геопросторових даних.

Карпінський Ю.О. є віце-президентом Українського товариства геодезистів та картографів, головою Технічного комітету 103 з стандартизації географічної інформації Держспоживстандарту України.

 

 

 

Тел.: 23234234

Email: karp@gki.com.ua

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ