1. Матеріали до “Вісника геодезії та картографії” подаються у текстовому редакторі Microsoft Word з дотриманням таких вимог: параметри сторінки А4; всі поля на сторінці по 2 см; автоматичні переноси не застосовуються; абзац починати за допомогою клавіші “ENTER”.

2. Формули набираються у редакторі формул програми Microsoft Word. Розміри шрифту для формул: звичайний – 9 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 10 пт, малий символ – 7 пт. Ширина формули не повинна перевищувати 8 см.
3. Малюнки, фото та схеми подаються у графічному (растровому) вигляді у розширеннях *.tif, *.jpg з роздільною здатністю 300 dpi. Написи на малюнках виконуються шрифтом “Pragmatica CTT” (розмір – 9 пт).
4. Розмірність малюнків і таблиць (ширина/висота): 80 / до 230 мм, 130 / 230 мм,  170 / до 230 мм. Розмір шрифту для таблиць – 9 пт. Кожна таблиця повинна мати заголовок.
5. До статті мають входити: основний текст відповідно до вимог ВАК України;  список літератури, укладений за правилами стандартів; резюме (ініціали та прізвища авторів, назва статті, слово “Резюме”, текст) українською, російською та англійською мовами; назва установи, де працює (вчиться) автор; відомості про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, домашня або службова адреса, телефон, електронна пошта, інтернет-сторінка для зв’язку).
6. Роздруківка матеріалів виконується через два інтервали.

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ