Назва проектуДатаОпис проекту
Технічний проект виконання робіт із реконструкції топографо-геодезичної мережі ..23.01.2013

Метою роботи була розробка технічного проекту на виконання робіт із реконструк..

Технічний проект на виконання робіт із реконструкції міської геодезичної мережі ..23.01.2013Метою роботи була розробка ..

Комплекс інженерно-геодезичних робіт аеропорту "Бориспіль"..23.01.2013
..
Комплекс інженерно-геодезичних вишукувань на території Виставкового комплексу У..23.01.2013 ..
Розробка методики складання кадастрових планів з використанням технологій та да..23.01.2013У звіті наведений аналіз сучасних технологій обробки даних дистанційного зондув..
Розробка системи умовних позначень для індексних карт та кадастрових планів..23.01.2013У звіті наведений аналіз умовних позначень, які найбільше використовуються для с..
Розробка методичних рекомендацій щодо застосування систем координат та картогра..23.01.2013У звіті наведений аналіз основних геодезичних референцних систем, які мають найб..
Розробка методики складання індексних карт з використанням технологій та даних д..23.01.2013У звіті наведений аналіз технологій створення картографічних матеріалів за дани..
Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку..23.01.2013

Згідно плану виконано:
•  збір та аналіз результатів супутникових радіона..

Розробка техніко-економічної доповіді (ТЕД) “Створення висотної основи України”..23.01.2013

Поставлена та розв‘язана задача розробки методики створення Національної верт..

Розробка методичних рекомендацій щодо визначенню площ великих територій при роз..23.01.2013Уперше запропоновано класифікацію земель за величиною їх площ, засновану на їх то..
Побудова спеціальної геодезичної мережі для визначення координат прикордонних з..23.01.2013


 

Спостереження на пун..

Опрацювання результатів супутникових радіонавігаційних спостережень 2000 та 2001 ро..23.01.2013

У науково-технічному звіті наведено опис пунктів супутникової геодезичної мере..

Виконання топографо-геодезичних робіт для аналізу технічного стану геодезичної ..23.01.2013


 

На території міста К..

Визначення параметрів зв’язку світової геодезичної системи координат WGS-84 та Дер..23.01.2013

З використанням координат пунктів геодезичної мережі у Світовій геодезичній си..

СтвСтворення та ведення банку геодезичних даних Україниорення та ведення банку г..23.01.2013

Програмно-технологічне забезпечення розроблено для систематизації даних про г..

Відновлення пунктів дуги Струве на території України..23.01.2013


 

Вигляд центру пункту..

Створення мережі супутникових радіонавігаційних спостережень та інформаційно-о..23.01.2013

Реалізація заходів "Програми функціонування та розвитку Національної сист..

Впровадження Світової геодезичної системи координат (WGS-84) для цілей аеронавігаці..23.01.2013


 

У приаеродромній зон..

Побудова геодезичної мережі в системі координат WGS-84 на території аеропорту “Хар..23.01.2013

У приаеродромній зоні та безпосередньо на території аеропорту “Харків” викона..

Підключення функціонування станцій спостереження ГНСС в системі КНЧЗУ..23.01.2013Метою роботи було забезпечення замовника даними спостережень з перманентних GPS-с..
Виконання робіт зі створення планово-висотної основи острова Зміїний..23.01.2013


 

Розробка довідника “Державна геодезична референцна система координат УСК-2000”..

23.01.2013

У довіднику наведено технічне обґрунтування впровадження геодезичної референц..

Визначення параметрів зв’язку світової геодезичної системи координат WGS-84 та Дер..23.01.2013


 

 З використанням к..

Моделювання та визначення параметрів геодезичної референцної системи координат ..23.01.2013

В роботі виконано теоретичне обґрунтування визначення оптимальних параметрів ..

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ