Зміст № 4 (2015)

 

Геодезія

Савчук С. Г. Опрацювання даних ГНСС-спостережень на активних референцних станціях (2013-2014 рр.)

Описується історія формування мережі активних референцних станцій на теренах України, на яких проводились ГНСС-спостереження у 2013-2014 рр.Координати майже 100 таких станцій отримано у поточній референцній системі IGb08. Головна увага приділяється технології опрацювання великих масивів ГНСС-даних та поясненню причин можливих змін координат використовуваних станцій. Проведено трансформування остаточних координат у референцні системи ETRS89/ETRF2000 та УСК-2000.

 

Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В. Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів

Зосереджено увагу на відсутності у топографо-геодезичній сфері діяльності інженерно-технічних актів, нормативів, приписів на проведення польових робіт та оформлення звітної документації комплексного характеру моніторингу стану геодезичних пунктів.Запропоновано авторську концепцію здійснення такого моніторингу, його структуру та складові.

 

Картографія

Король П. П. Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій

Описано основні засади, загальні підходи до класифікування азимутальних картографічних проекцій за характером спотворень, орієнтуванням картографічної сітки і положенням картинної площини відносно картографованої поверхні. Розроблено загальну схему класифікації даних видів проекцій. Схарактеризовано найвідоміші види перспективних азимутальних картографічних проекцій, означено особливості побудови та напрями їх використання.

 

Ровенчак І. І. "Січеслав" має замінити назву "Дніпропетровськ"

Аналізуються назви сучасного міста Дніпропетровська протягом 1775-2015 рр. У зв'язку з необхідністю чергового перейменування обґрунтовуються для нього назви "Січеслав" або "Половиця". До статті додається шість малюнків, з них три карти.

 

Фотограмметрія і дистанційне зондування

Станкевич С. А., Титаренко О. В., Козлова А. О., Пєстова І. О., Ющенко І. О. Інтеграція бібліотеки прецизійних спектральних характеристик покриттів типових природних і штучних об’єктів у геоінформаційні системи

 

Геоінформатика і кадастр

Лященко А. А., Горковчук Д. В., Максимова Ю. С., Шматько М. М. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру

Розглянуто основні особливості цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційних системах містобудівного кадастру з використанням каталогу метаданих про складові та об'єкти містобудівної документації, бази профільних наборів геопросторових даних, а також об'єктно-реляційної системи управління базами даних і фасетної системи кодування складових містобудівної документації.

 

Історіографія і персоналії

Вортман Д. Я. Північно-західні околиці Києва у середині XVIII ст. на картах монастирських володінь

Розглядаються дві карти середини XVIII ст., на яких зображено північно-західні околиці Києва. Карти вперше уведено в науковий обіг. Вони є цікавим історичним джерелом, яке може пригодитися дослідникам історичної топографії Києва.

 

Петру Дмитровичу Двуліту – 75

 

Олександру Івановичу Морозу – 60

 

До ювілею Л. М. Даценко

 

Освіта

Даценко Л. М., Говоров М., Путренко В. В., Пашинська Н. М. Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних

Підбито підсумки першого року навчання за програмою українсько-канадського проекту, що передбачає підготовку державних службовців України в сфері ГІС та ІПД. У 2014/15 навчальному  році пройшли навчання дві групи з курсу "Вступ до ГІС для ІПД".

 

Нові видання

Картографічні твори (О. М. Федунків)

 

Календар подій

 

Відомості про авторів

 

 

 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ