-

Зміст  2014 № 5

Офіційна хроніка

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (витяг)

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 856-р "Про призначення Кадомського А. М. першим заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру"

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 857-р "Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Кадомського А. М."

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 879-р "Про утворення комісії з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів"

 

Геодезія

Костецька Я. М., Звягіна М. С., Мельник Д. М.Актуальні проблеми застосування системи координат УСК-2000 в геодезичному забезпеченні кадастрових робіт і гідротехнічного будівництва

Резюме

Йдеться про побудову мереж згущення з використанням високоточної системи координат УСК-2000 в районах морських портів і внутрішніх морських шляхів, а також те саме при великомасштабному зніманні та кадастрових роботах. Така мережа забезпечить топологічну узгодженість меж земельних ділянок на кадастрових картах та оптимізацію вартості земляних робіт при гідротехнічному будівництві.

 

 

Крячок С. Д., Мамонтова Л. С. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами

Резюме

Описано спосіб побудови витягнутого полігонометричного ходу, планове положення пунктів якого визначено з  точністю не нижчою, ніж вихідних пунктів.

 

 

Бурак К. О ., Кузьменко Е. Д., Багрій С. М., Гринішак М. Я., Мельниченко Г. Г., Михайлишин В. П., Ковтун В. М. Особливості геодезичного моніторингу та прогнозування геотехногенної динаміки на шахтних полях калійних родовищ

Резюме

На основі досліджень геотехногенної динаміки на спостережній станції рудника "Ново-Голинь" Калуш-Голинського родовища калійної солі висвітлено шляхи розв’язання проблем, які виникають при відновленні таких робіт після тривалої перерви. Доведено високу ефективність використання методу геодезичних спостережень за осіданням реперів для оцінювання масштабів геотехногенних процесів. Зокрема, одержано переконливі докази, які свідчать про доцільність проведення заходів з гідрозакладання вироблених просторів калійних рудників.

 

 

Картографія

Остроух В. І., Руденко І. С. Особливості роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників

Резюме

Розкривається специфіка роботи редактора при проектуванні основних етапів створення навчальних електронних картографічних посібників та основні проблемні питання редакційної підготовки таких видань. Наводяться приклади їх вирішення редакцією навчальної тематики ДНВП "Картографія". 

 

Ісаєв Д. В. Історичні карти в геополітичному моделюванні

Резюме

Викладено погляд на проблему практичного використання історичних карт, що можуть бути не тільки навчальними посібниками або ілюстраціями до академічних праць, а й інструментом геополітичного моделювання. Застосування історико-порівняльного методу в геополітичній науці передбачає зіставлення карт тієї самої території, але різних епох, та проведення історичних паралелей. На прикладах показано, що сліди політичних ландшафтів минулого, зафіксовані на історичних картах, мають тенденцію до поновлення і можуть зберігатися дуже довго, а іноді й вічно. Ця особливість історичного процесу може бути використана для прогнозування розвитку політичної ситуації в окремих країнах та навіть у цілому світі.

 

 

Фотограмметрія і дистанційне зондування

Шевчук С. А., Вишневський В. І., Бабій П. О. Уточнення гідрографічних характеристик річок з використанням методів ДЗЗ

Резюме

Доведено доцільність використання методів ДЗЗ для уточнення гідрографічних характеристик річок. Описано алгоритм досліджень. Наводяться уточнені характеристики р. Рось. Встановлено, що довжина річок, одержана з використанням методів ДЗЗ, більша, ніж обчислена ​за топографічними картами.

 

 

Геоінформатика і кадастр

Лазоренко-Гевель Н. Ю. Деякі аспекти методики геоінформаційного аналізу просторової  структури мереж об’єктів і систем спостережень за природними комплексами

Резюме

Статтю присвячено аналізу стану об’єктів і систем спостережень за природними комплексами Київської області засобами геоінформаційного аналізу просторових розподілів. Викладено основні аспекти методики геоінформаційного аналізу просторового розподілу об'єктів мережі моніторингу атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів, яка забезпечує виявлення регулярного, випадкового та кластерного просторового розподілу об’єктів мереж моніторингу. Запропоновані методи дозволяють ефективно оцінювати просторову структуру мереж об’єктів і систем спостережень за природними комплексами.

 

 

Шквир І. М. Геоінформаційне моделювання показників деградації земель сільськогосподарського призначення

Резюме

Висвітлено підходи до вирішення питань застосування геоінформаційних моделей для оцінювання стану земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, охарактеризовано моделі, за якими можна визначити ступінь ерозійної небезпеки на території, проаналізувати використання територій, що належать до певних еколого-технологічних груп, виявити порушення використання земель у межах прибережно-захисних смуг водойм.

 

 

Історіографія і персоналії

Борису Дмитровичу Лепетюку – 70 років

 

Дмитру Федоровичу Байсі – 80 років

 

Проблеми. Дискусії. Рецензії

"Пам’ятай минуле, думай про майбутнє, живи сьогоденням" (рецензія)

 

Робота громадських організацій

Шевчук П. М. Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у 2013 році 

 

Інформація

Міжнародний рік карти

 

 

 

Відомості про авторів

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ