2013 №4


Геодезія

Каблак Н. І. Дослідження стану тропосфери за результатами GNSS-вимірювань у мережі активних референцних станцій 

Викладено методику отримання інформації про просторово-часовий розподіл метеопараметрів в атмосфері за даними реєстрації GNSS-сигналів. Сукупність даних після оброблення GNSS-вимірювань і додаткової метеорологічної інформації дозволить отримати глобальну модель атмосфери практично в режимі реального часу.

Ковтун М. Т. Визначення кількості прийомів і точності приладу для вимірювання кутів на коротких відстанях 

Описано процес виведення формули для визначення кількості прийомів вимірювання кута електронним тахеометром на коротких відстанях (10-50 м). Особливу увагу приділено питанню точності визначення з одного прийому середньої квадратичної похибки вимірювань.


 Картографія  

Даценко Л. М. Особливості підготовки географічної основи для історичних карт (гідрологічна мережа) 

Розглядаються питання проектування історичних карт. Основну увагу приділено реконструкції гідрологічної мережі при підготовці географічної основи різночасових карт з історії.

Фотограмметрія і дистанційне зондування  

Постельняк А. А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDEM

Здійснено локальне оцінювання точності загальнодоступних глобальних цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDEM на територію м. Києва. Проаналізовано можливість їх використання для цілей ортотрансформування космічних знімків.

Дорожинський О. Л. Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія, сьогодення (до 50-річчя заснування) 

Висвітлено багатовекторну діяльність кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету "Львівська політехніка" з 1963 року: навчальна та науково-методична робота, наукові дослідження, міжнародна співпраця, підготовка кадрів вищої кваліфікації.

 Геоінформатика і кадастр  

Щербак Ю. В. Визначення та оцінювання точності площ земельних ділянок довільної форми за результатами прокладання полігонометричних ходів по їх вершинах

Запропоновано формули для визначення та оцінювання точності площ земельних ділянок довільної форми за результатами лінійно-кутових вимірювань при прокладанні ходів полігонометрії по їх вершинах. Проведений розрахунок середньої квадратичної похибки дає змогу розглядати запропонований спосіб для визначення площ земельних ділянок для потреб земельного кадастрування.


Історіографія і персоналії  

Цюцюра Л. Ю. "Карта України" Степана Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту

Характеризуються зміст та особливості видання Карти України 1918 р. С. Рудницького. Аналізуються передумови її створення, історична роль та значення для розвитку української національної картографії. До статті додаються фрагменти репродукції даної мапи.

Життя,  віддане фотограмметрії. Нарис про творчий шлях  професора В. Я. Фінковського (до 100-річчя від дня народження) (О. Л. Дорожинський, М. Т. Процик) 

Михайлу Дмитровичу Черемшинському – 60

Олександру Петровичу Дишлику – 50  


Нові видання 

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)

Інформація 

IX Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування (О. І. Терещук, В. І. Мовенко, І. О. Нисторяк, В. А. Крупко, О. Ю. Наровлянська) 

VII Міжнародна науково-технічна конференція "Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку" (О. Л. Дорожинський)  

Виставка старовинних мап на територію України в Альбертському університеті (Микола Сорока)  

Відомості про авторів 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ