Офіційна хроніка
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2354-р "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2011-2015 роки"
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2011 р. № 3 "Про затвердження Розміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2011 рік"

Загальні питання

Куреньов Ю. П., Малік Т. М. Щодо трактуванння терміна "нормальна висота"


Геодезія

Марченко О. М., Кучер О. В. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України

Самойленко О. М. Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об'єкта геодезичнимавтоколімаційним методом


Фотограмметрія і дистанційне зондування

Шостак А. В. РЕМ-фотограмметричне оцінювання мікрорельєфу поверхонь


Геоінформатика і кадастр

Лященко А. А., Форосенко Ж. В., Черін А. Г. Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів

Лазоренко Н. Ю. Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів


Історіографія і персоналії

До 70-річчя від дня народження та 50-річчя професійної діяльності Олександра Людомировича Дорожинського

Робота громадських організацій

Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у IV кварталі 2010 р. (П. М. Шевчук)

Положення про критерії нагородження заохочувальними відзнаками УТГК (зі змінами та доповненнями)

Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Чеським союзом геодезистів ікартографів


Відомості про авторів

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ