Геодезія

Янчук О. Є. Попереднє оцінюваня впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS-спостережень


Картографія

Козаченко Т. І. Концептуальні основи створення баз даних у геоінформаційному картографуванні надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення

Ляшенко Д. О. Картографічне моделювання міжнародних культурних зв’язків України


Фотограмметрія та дистанційне зондування

Лазоренко Н. Ю. Стан, зміст і тенденції розвитку сучасних міжнародних проектів моніторингу природних комплексів


Геоінформатика і кадастр

Орещенко А. В. Трансформування растрів для створення тривимірних картографічних моделей

Могильний С. Г., Гавриленко Д. Ю. Топологічна та координатна корекція меж землекористування в автоматизованих системах кадастру

Шульган Р. Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості землі


Нові видання
Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)


Інформація

10-те засідання Робочої групи з екзонімів Групи експертів ООН з географічних назв та засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи ГЕООНГН (Н. І. Сивак)
Семінар-практикум для вчителів географії Дніпропетровської області (В. І. Остроух)
9-те засідання Відділу Східна Європа, Північна і Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв (Н.-С. М. Пінчук, Н. О. Кізілова)
Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Польським геодезичним товариством (І. С. Тревого, В. В. Задорожний)
ХХХVІІ з’їзд Польського геодезичного товариства (І. С. Тревого, О. М. Іванчук, В. В. Задорожний)
Про 25-ту Міжнародну картографічну конференцію Міжнародної картографічної асоціації 2010 року у Парижі
Календар подій
Відомості про авторів

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ