1.2006


Офіційна хроніка
 • Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування” (витяг)
 • Указ Президента України від 27 грудня 2005 р. № 1842/2005 "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України"

  Загальні питання

 • Сосса Р. І. Деякі проблеми топографо-геодезичного та картографічного забезпечення потреб держави і суспільства

 • Державне фінансування топографо-геодезичних та картографічних робіт у 2006 р.

  Геодезія

 • Баран П. І., Борисюк Л. В. Модернізація приладів та обладнання для виконання інженерно-геодезичних робіт у висотному будівництві

 • Лепетюк Б. Д., Кучер О. В., Висотенко Р. О., Стопхай Ю. А. Геодезичні об'єкти дуги Струве – у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

 • Янчук Р. М. Уведення розрахункових поправок за тропосферну затримку у файли спостережень на GPS-станціях


  Картографія

 • Кулик В. Б. Картографічний аналіз передумов розвитку фермерства


  Фотограмметрія і дистанційне зондування

 • Глотов В. М. Моніторинг острівних льодовиків Антарктичного узбережжя


  Геоінформатика і кадастр

 • Ямелинець С. П. Аналіз джерел геопросторових даних для створення автоматизованої кадастрової системи (на прикладі Буського району Львівської області)

 • Палеха Ю. М. Картографічне забезпечення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

 • Лагоднюк О. А., Черняга П. Г. Аналіз стану та напрями вирішення проблем 3D-кадастру об'єктів нерухомого майна


  Нові видання
 • Література з картографії (І. С. Лакійчук)
 • Література з геодезії (Н. А. Васюкова)

  Інформація
 • Сучасний світ засобами картографії (Р. І. Сосса, Б. Д. Лепетюк)
 • XXIІІ сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (Н. О. Кізілова, Р. І. Сосса)
 • Черговий семінар з картосеміотики (А. Ю. Гордєєв, В. О. Шевченко)
 • Про делімітацію та демаркацію державного кордону України (М. О. Трюхан)
 • ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ