Запрошення

на участь у виконанні робіт

 НДІГКзапрошуєучасників всіх форм власності надати пропозицію на участь у виконанні робіт.

Замовник робіт

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (НДІГК)

Предмет участі у виконанні робіт

«Створення бази даних векторних наборів геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру Львівської області»

Дата подачі пропозиції

20.11.2015 року на електронну адресу

info@gki.com.ua, з підписами та печаткою (за наявності)

Контактна особа

Черін Андрій Григорович, тел. 360-53-20

Зонь Світлана Олексіївна, тел. 287-06-84

Умови виконання  робіт

Строк виконання робіт: відповідно до календарного плану затвердженого замовником.

Умови оплати: після надходження коштів від генерального замовника.

Вимоги до складу документів пропозиції

Пропозиція на участь у виконанні робіт подається на бланку (за наявності), яка містить інформацію:

- погодження учасника взяти участь у виконанні робіт;

- реквізити учасника (в тому числі ЄДРПОУ);

- сертифікати, ліцензії на виконання робіт (якщо передбачено законодавством);

- наявність досвіду виконання робіт.

 

Додаток: Технічні вимоги

1. Мета роботи.

Створити базу даних векторних наборів геопросторових даних геоінформаційної системи схеми планування території Львівської області та проект карти з каталогом умовних позначень для роботи в програмному комплексі QGISта розробити базу умовних позначень на основі переданих замовником вихідних матеріалів.

2. Технічні умови.

Створити продукцію у відповідності  до вимог таких документів:

–           закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

–           Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №559 «Про містобудівний кадастр»;

–           ДБН Б.1.1.-16.2013 Склад та зміст містобудівного кадастру, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України від 26.02.2013р. № 73;

–           ДБН та настанови в частині складу і вимог до містобудівної документації та вимог до складу містобудівного кадастру;

–           ДСТУ в сфері систем оброблення інформації;

–           Міжнародні стандарти серії ISO 19100 Географічна інформація/геоматика;

-           ДСТУ ISO 19101 Географічна інформація: Еталонна модель.

Цифрові набори даних виготовити на основі таких даних:

-        система координат УСК-2000;

-        система висот Балтійська 1977 року, переріз рельєфу 1-2 м ;

-        формат даних  shp для геоінформаційних систем  ArcGIS, pdf, sql–у форматі даних PostgreSQL;

-        власні назви об’єктів подати в семантиці українською, російською мовами та транслітерацію української назви – латиницею;

Зразок набору вихідних даних

3. Склад послуг

–          Підготовчі роботи;

–          Збір цифрових векторних даних на основі картографічних матеріалів;

–          Формування бази даних векторних наборів

–          Створення каталогу умовних позначень для відображення в середовищі QGIS

–          Контроль та комплектація виготовлених матеріалів, підготовка інформаційного звіту;

-          Запис створеної продукції на оптичні носії в 2-х (двох) примірниках.

Зміст бази даних векторних наборів геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру Львівської області

№ пор.

Назва основних груп шарів

 

 

Склад шарів по об’єктах

1

Схема планування області

проектний план (основне креслення) у масштабі 1:100000, на якому зазначається:- перспективне функціональне зонування території за видами переважного використання; міста. селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення; перспективне

планувальне районування на основі груп адміністративних районів з виділенням міських агломерацій; приміські зони міст із чисельністю населення понад 100 тис. осіб, встановлені згідно з затвердженими генеральними планами; території значних промислових підприємств, які розташовані або пропонуються до розміщення за межами населених пунктів;  потенційно небезпечні об'єкти із прогнозованими зонами. ураження від найбільш імовірних проектних аварій;

2

Гідрографія та гідротехнічні споруди

Річки , озера, водосховища, канали, канави, греблі, дамби  відповідно вихідному картографічному матеріалу.

3

Населені пункти

Всі населені пункти відповідно до Класифікатора адміністративно-територіального устрою України, квартальна забудова в містах та селищах міського типу ( генералізовано ).

4

Дорожня мережа, дорожні споруди

Автодороги всіх класів з твердим покриттям;

Грунтові дороги поліпшені, 

мости та шляхопроводи.

 

5

Залізниця

Залізниця ширококолійна, вузькоколійна;

Всі станції на залізниці.

6

Рослинність і грунти

Лісові масиви, лісосмуги, рідколісся, молоді посадки лісу,  плантації технічних культур;

Сади,  виноградники;

Болота, солончаки та піски.

7

Кордони та межі

Державний кордон, межі областей, межі районів та межі міських і сільських рад.

8

Підписи на карті

Власні назви населених пунктів, залізничних станцій, об’єктів гідрографії, номери автодоріг магістральних і регіональних.

9

Інженерні мережі

Лінії ЛЕП та зв’язку, трубопроводи наземні та підземні, свердловини.

Інженерні споруди на цих мережах.

4. Форма представлення документів

4.1. Замовнику передаються база даних векторних наборів геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру та каталог умовних знаків для відображення в середовищі QGIS на оптичному носієві в 1-му (одному) примірнику та інформаційний звіт.

4.2. В архів НДІГК передаються база даних векторних наборів геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру та каталог умовних знаків для відображення в середовищі QGIS на оптичному носієві в 1-му (одному) примірнику та інформаційний звіт.

5. Порядок розгляду та приймання послуг

5.1. Результати виконаних робіт передаються Замовнику в строки, визначені в п. 3 Договору.

5.2. Після ознайомлення Замовника з результатами послуг виконується їх захист та погодження. Після захисту та погодження результатів послуг підписується акт надання послуг Приймання та погодження результатів послуг здійснюється у відповідності з вимогами нормативних документів.

5.3. Технічні вимоги можуть доповнюватись чи змінюватись за письмовою згодою Сторін