Запрошення

на участь у виконанні робіт

 НДІГКзапрошуєучасників всіх форм власності надати пропозицію на участь у виконанні робіт.

Замовник робіт

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (НДІГК)

Предмет участі у виконанні робіт

«Збір даних, актуалізація та формування бази топографічних даних у складі меж населених пунктів, автошляхів, залізниць, гідрографії, рослинність території України»

Дата подачі пропозиції

05.10.2015 року на електронну адресу

info@gki.com.ua, з підписами та печаткою (за наявності)

Контактна особа

Осьмак Роман Володимирович, тел. 502-80-64

Зонь Світлана Олексіївна, тел. 287-06-84

Умови виконання  робіт

Строк виконання робіт: відповідно до календарного плану затвердженого замовником.

Умови оплати: після надходження коштів від генерального замовника.

Вимоги до складу документів пропозиції

Пропозиція на участь у виконанні робіт подається на бланку (за наявності), яка містить інформацію:

- погодження учасника взяти участь у виконанні робіт;

- реквізити учасника (в тому числі ЄДРПОУ);

- сертифікати, ліцензії на виконання робіт (якщо передбачено законодавством);

- наявність досвіду виконання робіт.

 

Додаток: Технічні вимоги

Технічні вимоги

на надання послуг

«Збір даних, актуалізація та формування бази топографічних даних у складі меж населених пунктів, автошляхів, залізниць, гідрографії, рослинність території України»

1. Мета послуг

Створення актуалізованої бази топографічних даних для розроблення геопорталу «Адміністративно-територіальний устрій України».

2. Технічні умови

2.1. Створити продукцію у відповідності  до вимог таких нормативних документів:

-        Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

-        Закон України “Про географічні назви”

-        Положення про редагування цифрових карт місцевості, які виготовляються на основі картографічних матеріалів з використанням растроскануючого обладнання (затверджене Укргеодезкартографією 2.06.97 р.)

-        Положення про порядок організації контролю при виготовлені цифрових карт (затверджене Укргеодезкартографією 14.02.97 р.)

-        Класифікатор інформації, яка відображується на топографічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Затверджений начальником ГУГКК при КМ України і погоджений з начальником ЦТУ ГШ Збройних сил України в 1999 р.

-        Тимчасові правила по збору та встановленню географічних назв при виконанні топографічних робіт (затверджені Укргеодезкартографією 04.08.94 р.).

-        Інструкція з ведення Чергової довідкової карти України, затвердженої наказом Державного комітету природних ресурсів від 03.06.2004 № 54.

-        Україна. Адміністративно-територіальнийустрій : Офіційневидання /Упор. М.О. Трюхан та ін../ К., НДІГК, 2012.-775 с.

2.2. Базу топографічних даних виготовити на основі таких матеріалів:

-        Векторної топографічної карти масштабу 1:200 000 наданої Замовником:

-        Топографічної карти в друкованому виді в масштабі 1:250 000 останніх років видання  ДНВП «Картографія»;

-        чергування змін на основі матеріалів дистанційного зондування території з відкритих джерел;

земельно-кадастрової карти України.

2.3. Технічні параметри бази топографічних даних:

-        геодезична система координат WGS-84 B, L;

-        формат бази даних PostgreSQL та робочий проект в термінах QGIS;

власні назви об’єктів подати в семантиці українською, російською мовами та транслітерацію української назви – латиницею

3. Склад послуг

–          Підготовчі роботи, збір вихідних матеріалів;

–          Збір та актуалізація цифрових векторних даних на основі картографічних матеріалів та матеріалів дистанційного зондування;

–          Контроль та комплектація виготовлених матеріалів, підготовка інформаційного звіту;

-           Запис створеної продукції на оптичні носії.

Зміст бази топографічних даних

№ пор.

Назва основних груп шарів

 

 

Склад шарів по об’єктах

1

Населені пункти

Всі населені пункти відповідно до Класифікатора адміністративно-територіального устрою України, квартальна забудова в містах та селищах міського типу ( генералізовано ).

2

Дорожня мережа, дорожні споруди

Автодороги всіх класів з твердим покриттям;

Грунтові дороги поліпшені, 

мости та шляхопроводи.

 

3

Залізниця

Залізниця ширококолійна, вузькоколійна.

 

4

Гідрографія та гідротехнічні споруди

Річки , озера, водосховища, канали  відповідно вихідному картографічному матеріалу.

5

Рослинність

Лісові масиви,  рідколісся, молоді посадки лісу,  плантації технічних культур.

Сади,  виноградники;

Болота, солончаки та піски.

4. Форма представлення документів

4.1. Замовнику передаються база топографічних даних на оптичному носієві в 1-му (одному) примірнику та інформаційний звіт.

5. Порядок розгляду та приймання послуг

5.1. Результати послуг передаються Замовнику в строки, визначені в Календарному плані.

5.2. Після ознайомлення Замовника з результатами послуг виконується їх захист та погодження. Після захисту та погодження результатів послуг підписується акт надання послуг, в порядку передбаченому в п. 3 Договору. Приймання та погодження результатів послуг здійснюється у відповідності з вимогами нормативних документів.

5.3. Технічні вимоги можуть доповнюватись чи змінюватись за письмовою згодою Сторін.