Запрошення

на участь у виконанні робіт

 

НДІГКзапрошуєучасників всіх форм власності надати пропозицію на участь у виконанні робіт.

Замовник робіт

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (НДІГК)

Предмет участі у виконанні робіт

Топографічне знімання надземних переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди по філії УМГ «Прикарпаттрансгаз» (в Богородчанському та Закарпатському ЛВУМГ)

Дата подачі пропозиції

29.09.2015 року на електронну адресу

info@gki.com.ua, з підписами та печаткою (за наявності)

Контактна особа

Кучер Олег Васильович, тел. 287-06-84

Куриляк Ігор Степанович, тел. 289-57-51

Умови виконання  робіт

Строк виконання робіт: відповідно до календарного плану затвердженого замовником.

Умови оплати: після надходження коштів від генерального замовника.

Вимоги до складу документів пропозиції

Пропозиція на участь у виконанні робіт подається на бланку (за наявності), яка містить інформацію:

- погодження учасника взяти участь у виконанні робіт;

- реквізити учасника (в тому числі ЄДРПОУ);

- сертифікати, ліцензії на виконання робіт (якщо передбачено законодавством);

- наявність досвіду виконання робіт.

 

Додаток: Технічні вимоги

Т Е Х Н І Ч Н І    ВИМОГИ

на надання послуг

«Топографо-геодезичне знімання надземних переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди по філії УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ»

(в Богородчанському  та Закарпатському ЛВУМГ)»

1. Мета послуг

Метою топографо-геодезичного знімання  надземних переходів газопроводів через природні та штучні перешкоди (далі – робіт) є визначення  координат та висот  точок переходу газопроводу, опорних конструкцій газопроводу.

2. Нормативні посилання

Топографо-геодезичне знімання повинно бути виконанно згідно з вимогами таких нормативних документів:

”СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства, изд. 1988 г.”;

Інструкція з обстеження та оновлення пунктів державної геодезичної мережі України. Укргеодезкартографія. 2000 р.;

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, Укргеодезкартографія, 1999 р.;

Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт. Укргеодезкартографія. 2003 р.

3. Перелік надземних переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди для топографічного знімання

Перелік надземних переходів магістральних газопроводів через водні перешкоди для топографічного знімання узгоджується в робочому порядку із списку, який наведений в таблиці.

Назва переходу

 

  1. УМГ "Прикарпаттрансгаз"  ( Богородчанське ЛВУМГ)

 

 

1

 Союз, р.Бистриця Надвірнянська, с.Березівка Тисменицького району Івано-Франківської  області

2

Союз, р.Дністер, с.Діброва Монастириського району Тернопільської області

3

 "Прогрес" р.Дністер, с.Михальче Городенківського району Івано-Франківської  області

4

У-П-У, р.Дністер, с.Михальче Городенківського району Івано-Франківської  області

5

У-П-У, р.Лімниця, с.Небилів Рожнятівського району Івано-Франківської області

6

Перемичка "Богородчани-Долина", р.Бистриця Солотвинська, с.Підгір'я Богородчанського району Івано-Франківської  області

7

У-П-У р.Бистриця Надвірнянська, с.Тисменичани Надвірнянського району Івано-Франківської  області

  1. (Закарпатське ЛВУМГ)

1

відвід на Угорщину, р.Латориця, с.Нове Давидково Мукачівського  району Закарпатської області

2

ДУД-І, р.Латориця, санаторій "Карпати" Свалявського  району Закарпатської області

3

 ДУД-ІІ, р.Латориця, санаторій "Карпати" Свалявського  району Закарпатської області

4

ДУД-І, р.Ріка, с.Сойми Міжгірського району Закарпатської області

5

ДУД-ІІ, р.Ріка, с.Сойми Міжгірського району Закарпатської області

4. Склад робіт

Топографічне знімання:

Характеристика об’єктів знімання.

Вид робіт

Параметри,

що контролюються

Метод контролю

Примітки

Нівелювання переходу, визначення дійсних основних геометричних розмірів переходу

  1. осідання, зсувів, деформацій,  відхилень.
  2. відмітками згідно виконавчої документації.
  3. Аналіз виявлених відхилень дійсних положень елементів конструкцій від проектних значень у відповідності з допустимими НТД (СНиП ІІІ-42-80) відхиленнями для елементів конструкцій.

Геодезичний контроль положення всіх елементів конструкції переходів. Обмірювання фактичних розмірів конструкцій.

  1. постійними (довготривалими) методами (погоджені з УМГ) позначення для забезпечення наступного контролю в тих же точках.

Визначення планово-висотного положення трубопроводу

 

Геодезичні виміри.

Топографічна зйомка берегової ділянки виконується в масштабі 1:500 геодезичними приладами з точністю, що регламентується  нормативними документами. Довжина дільниці обстеження – в межах переходу (довжина надземної частини і дільниці підземної частини по 10м від місця виходу трубопроводу з землі). Полоса шириною 20м (по 10м від осі в кожну сторону), а при наявності деформацій (розмивів, зсувів, просадок, тощо)  – проводиться зйомка зони знаходження деформації в межах 25 м від осі трубопроводу.

На топоплан повинні бути нанесені всі особливості, виявлені при огляді берегових ділянок.

 

Вимоги для обов’язкового геодезичного тримірного позиціонування елементів надземного переходу газопроводу

 

 

Елемент трубопроводу

Вимоги до мінімальної кількості точок виміру координат елементів трубопроводу.

Виміри робляться по верхній твірній труби

1

Проліт прямого трубопроводу між опорами

  1. зовн з рівномірним кроком вимірювання.

Для труби 1420мм ця відстань складає 1,5–3м.

Для труби 720мм ця відстань складає 0,7–1,5м.

2

Ділянки прямого трубопроводу, що не відповідають вимогам п.2

  1. зовн. Якщо відстань між точкою заміру і зварним стиком не перевищує 0,25м дозволяється замір цієї точки не проводити.

Для труби 1420мм ця відстань складає 1,5–3м.

Для труби 720мм ця відстань складає 0,7–1,5м.

3

Згин трубопроводу

Для згину обов’язковою умовою є вимір точок на одній твірній.

  1. зовн з рівномірним кроком вимірювання. Якщо відстань між точкою заміру і зварним стиком не перевищує 0,25м дозволяється замір цієї точки не проводити.

Для труби 1420мм ця відстань складає 0,7–1,5м.

Для труби 720мм ця відстань складає 0,35–0,7м.

4

Ділянки прямого трубопроводу прилеглі до згинів трубопроводу в межах 2(3) заміряних точок

Між 2(3) точками отриманими згідно вимог п.2 чи п.3, виконати заміри 3(6) проміжних точок з рівномірним кроком виміру.

5

Ділянки прямого трубопроводу прилеглі до входу та виходу з землі в межах 2(3) заміряних точок

Між 2(3) точками отриманими згідно вимог п.2 чи п.3, виконати заміри 3(6) проміжних точок з рівномірним кроком виміру.

6

Опори, пілони, інші об’єкти в охоронній зоні НП, які впливають на роботу переходу

Виділені об’єкти, мають розглядатися у вигляді елементарних об’ємів (фігур) – паралелепіпед, циліндр, тощо.

Для виділених елементарних об’ємів мають бути заміряні:

Приклад:

паралелепіпед (бетонний ригель опори) – 4 точки на кутах при виді з гори;

циліндр (свайова опора, пілон, трубні лементи пілону) – 2 точки на одній твірній.

Точки зйомки помітити довготривалим способом (фарбою яскравого кольору)

Перелік об’єктів, які підлягають фотографуванню.

– фото загального вигляду надземного переходу в цілому з обох сторін;

– фото окремих елементів надземного переходу (кожної з опор, опорних частин та елементів, водобійних валиків, колодязів, гасителів потоку та інш.);

– фото реперів, інформаційних знаків, написів, точок нівелювання;

– фото місць виходу трубопроводу з грунту, торців футлярів повітряних переходів;

– фото конструктивних особливостей та обладнання  що знаходиться на надземному переході газопроводу (компенсаторів, вантузів та інш);

– фото характерних об’єктів розташованих в охоронній зоні МГ (будинки, паркани, інші комунікації та їх об’єкти та інш.);

– фото реперів встановлених чи використаних старих;

Фотоматеріали повинні мати дату та час (можливо ЖПС прив’язку) на фотографії, нумерацію та короткий опис (коментар) згідно з нумерацією.

5. Вимоги до оформлення технічного звіту з топографічного знімання надземних переходів:

Топографічний план переходу в межах: довжина дільниці обстеження – в межах переходу (довжина надземної частини і дільниці підземної частини по 10 м від місця виходу трубопроводу з землі). Полоса шириною 20 м (по 10 м від осі в кожну сторону),  а при наявності деформацій (розмивів, зсувів, просадок, тощо) – зйомка зони знаходження деформації в межах 25 м від осі трубопроводу.

Профіль переходу з вказанням координат берегових реперів.

План і профіль переходу необхідно виконати з наступним масштабом:

Довжина ділянки, топозйомки якої необхідно зробити, м

Мірило плану

Мірило профілю

Відстань між горизонталями, м

горизонтальне

вертикальне

менше 100

1:500

1:500

1:100

від 101 до 1000

1:1000

1:1000

1:100

Всі графічні матеріали готуються у середовищі AutoCad.

При оформлені матеріалів слід дотримуватися вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”.

6. Етапи та форма представлення документів

Етапи та терміни виконання послуг згідно календарного плану.

В результаті надання послуг замовнику передаються в паперовому та електронному видах такі матеріали:

Звітна документація

Електронний варіант

Паперовий варіант

Технічний звіт про виконані роботи з метрологією геодезичних приладів

+, ворд

1 екз

Схема надземного переходу

+, автокад

 

План надземного переходу (12 переходів)

+, автокад

 

Профіль надземного переходу (12 переходів)

+, автокад

 

Фотоматеріали по наземному переходу

+, пдф

 

7. Порядок розгляду та приймання послуг

Результати послуг передаються замовнику в терміни, визначені календарним планом. Приймання та погодження результатів послуг здійснюється у відповідності з вимогами нормативних документів.

Передавання оформлених результатів послуг здійснюється супроводжувальними документами виконавця.

Замовник має право перевіряти хід і якість послуг, що виконуються, в погоджені з виконавцем терміни без обмеження.