Замовник робіт

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (НДІГК)

Предмет участі у виконанні робіт

«Обстеження та оновлення пунктів міської геодезичної мережі м. Кременчук»

Дата подачі пропозиції

  1. info@gki.com.ua, з підписами та печаткою (за наявності)

Контактна особа

Висотенко Роман Олександрович,

тел. (044) 289-57-40

Умови виконання  робіт

Строк виконання робіт: 10 грудня 2018 р.

Умови оплати: після надходження коштів від генерального замовника.

Вимоги до складу документів пропозиції

Пропозиція на участь у виконанні робіт подається на бланку (за наявності), яка містить інформацію:

- погодження учасника взяти участь у виконанні робіт;

- реквізити учасника (в тому числі ЄДРПОУ);

- сертифікати, ліцензії на виконання робіт (якщо передбачено законодавством);

- наявність досвіду виконання робіт.

 

 

Додаток: Технічні умови

 

 

Т Е Х Н І Ч Н І    У М О В И

 

«Обстеження та оновлення пунктів міської геодезичної мережі м. Кременчук»

 

Виконуються частково за технічними умовами до Договору №1465 від 08.10.2018 між НДІГК та Управлінням містобудування та архітектури Виконачого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі Генеральний Замовник) за темою «Перевирівнювання міської геодезичної мережі в систему УСК-2000 (МСК-53) та розроблення трансформаційного поля для перетворення картографічних та землевпорядних матеріалів в систему координат УСК-2000 (МСК-53) .

 

  1. Мета роботи

 

        Створення міської геодезичної мережі  у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та забезпечення трансформації топографічних векторних та растрових планів масштабів 1:500, 1:2 000 та окремих точок топографічних об’єктів з місцевої системи координат м. Кременчук, утвореної від СК-42 до місцевої системи координат Полтавської області  (МСК-53), утвореної від УСК-2000 в межах території м. Кременчук з метою широкого використання супутникових та цифрових технологій при виконанні крупно масштабних топографічних знімань,  веденні земельного і містобудівного кадастрів  та розвитку інженерної інфраструктури території  міста.

.

  1. Нормативні посилання

      Перелік основних нормативно-технічних, довідкових та інших матеріалів, якими  необхідно користуватись під час проектування та проведення робіт:

-       Деякі питання застосування геодезичної системи координат. Затверджено Постановою КМ України від 22 вересня 2004 р. №1259.

-       Положення про містобудівний кадастр. Затверджено Постановою КМ України від 25 травня 2011 р. №559.

-       Порядок побудови Державної геодезичної мережі. Затверджено Постановою КМ України від 7 серпня 2013 р. №646.

-       Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійснені робіт із землеустрою». Наказ Мінагрополітики від 02.12.2016 №509.

-       Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи. Укргеодезкартографія. 2003 р.

-       Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 листопада 2014 року №435 «Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі.

-       Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, Укргеодезкартографія, 1999 р.

-       Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт. Укргеодезкартографія. 2003 р.

 

  1. Основні вимоги до виконання робіт

      Прив’язку міської геодезичної мережі м. Кременчук до Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 здійснити  шляхом виконання супутникових геодезичних спостережень на пунктах  Державної геодезичної мережі 1-4 класів та міської геодезичної мережі згущення за такими вимогами:

–       провести повне обстеження  пунктів ДГМ 1-4 класів на території міста.   Відновлення виконати лише на пунктах, які збереглися на місцевості;

–       провести повне обстеження пунктів полігонометрії 4 кл., 1, 2 розрядів на території міста.   Відновлення пунктів із складанням карток геодезичних пунктів (абрисів місцеположення пунктів)  виконати лише на пунктах, які збереглися на місцевості;

–       провести повне обстеження знаків нівелювання ІІ, ІІІ та IV класів.   Відновлення знаків  із складанням карток геодезичних пунктів (абрисів місцеположення пунктів)  виконати лише на знаках, які збереглися на місцевості;

-       Складання технічного звіту

 

  1. Етапи та форма представлення результатів

      4.1. Етапи та терміни виконання робіт визначаються календарним планом виконання робіт, який є складовою договору. Кінцевий термін виконання робіт – 10 грудня  2018 року.

          4.2. За результатами виконаних робіт Замовнику передають в цифровому та паперовому виглядах такі матеріали:

-       інвентарну книгу обліку пунктів міської геодезичної мережі;

-       списки обстеження нівелірних знаків із схемою;

-       картки геодезичних пунктів полігонометрії та стінних знаків (абрисів місцеположення пунктів тільки в цифровому виді;

-       технічний звіт про виконані роботи.

 

 

Розгляд та приймання результатів робіт здійснюється у відповідності з вимогами нормативних документів.

Передавання оформлених результатів робіт здійснюється супроводжувальними документами виконавця.

Замовник має право перевіряти хід і якість робіт, що виконуються в погоджені з виконавцем терміни без обмеження.

Технічні вимоги можуть доповнюватись чи змінюватись за згодою сторін що їх підписали.

 

Перший заступник директора НДІГК

 

_____________

 

О. В. Кучер