У хмарі ArcGIS Online з’явився новий загальнодоступний геопортал, який надає доступ до карт створених ДП Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя.   Карти представлені за 4 темами, які зібрані у відповідні групи:    Генеральна схема планування території України представляє графічні матеріали Генеральної схеми планування території України, затвердженої Законом України “Про Генеральну схему планування території України” (No3059-III від 7 лютого 2002 року).   Геопросторовий розвиток на державному рівні представляє зведений набір картографічних матеріалів, розміщених на порталі.   Моніторинг реалізації Генсхеми планування території України представляє графічні матеріали щорічного моніторингу реалізації Генсхеми планування території України, який проводиться на виконання постанови КМУ від 29.08.02 No1291 “Про забезпечення реалізації Закону України “Про Генеральну схему планування території України”.   Новітні концептуальні пропозиції щодо просторового розвитку представляє графічні матеріали містобудівних пропозицій територіального розвитку на державному рівні, розроблені у розвиток положень Генеральної схеми після її затвердження.   mrbu.maps.arcgis.com Джерело: http://www.ecomm.kiev.ua/