Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:


 

У приаеродромній зоні та безпосередньо на території аеропорту “Бориспіль” виконано комплекс наукових та інженерно-геодезичних робіт з визначення координат об’єктів у системі координат WGS-84, підготовлено документацію для сертифікації аеропорту згідно з вимогами ICAO. Етапи робіт:
– рекогносцировка та закріплення пунктів опорної геодезичної мережі;
– рекогносцировка та закріплення пунктів опорної гравіметричної мережі;
– рекогносцировка та закріплення пунктів геодезичної мережі згущення;
– супутникові радіонавігаційні GPS-спостереження на пунктах опорної геодезичної мережі та пунктах геодезичної мережі згущення;
– визначення координат навігаційних, радіонавігаційних та радіотехнічних засобів;
– визначення висот пунктів геодезичних та гравіметричних мереж у Балтійській системі висот 1977 р.;
– абсолютні гравіметричні визначення на пунктах опорної гравіметричної мережі; 

Абсолютний балістичний гравіметр

– гравіметричне знімання території;
– обстеження приаеродромної зони та виявлення об’єктів перешкод;
– визначення координат і висот перешкод ;
– опрацювання матеріалів супутникових радіонавігаційних GPS-спостережень, складання каталогів координат об’єктів аеропорту в системах координат WGS-84 та ІТRF;
– опрацювання матеріалів гравіметричних спостережень та гравіметричного знімання, обчислення хвиль геоїда на об’єктах аеропорту;
– складання науково-технічного звіту.