Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Наведено зміни та доповнення до Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність", якими регламентуються питання:
• розширення повноважень Кабінету Міністрів України в нових сферах цієї діяльності – створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, побудова мережі пунктів супутникових спостережень для визначення координат топографічних об’єктів, встановлення й визначення порядку застосування систем координат та порядку загальнодержавного топографічного й тематичного картографування тощо; це дозволить підвищити ефективність топографо-геодезичної та картографічної діяльності в інтересах державного управління й господарювання;
• розширення повноважень центрального органу виконавчої влади з топографо-геодезичної та картографічної діяльності щодо забезпечення правової охорони власності на картографічну інформацію та при запровадженні перспективних напрямів розвитку національного картографування: системи картографічного моніторингу та створення й ведення інфраструктури геопросторових даних;
• участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, державних органів управління в державному управлінні в галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
• умов здійснення топографо-геодезичної й картографічної діяльності та дотримання при цьому авторських прав на результати топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
• належність робіт до загальнодержавного, відомчого та місцевого призначення, що важливо для подальшого визначення відповідних джерел їхнього фінансування;
• взаємодії центрального органу виконавчої влади з топографо-геодезичної та картографічної діяльності з державними органами управління при здійсненні топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
• ведення картографо-геодезичних фондів центральним органом виконавчої влади з топографо-геодезичної та картографічної діяльності, органами виконавчої влади та умов використання результатів топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Результати НДР планується використати Міністерством охорони навколишнього природного середовища України при внесенні на розгляд Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”