Протягом 2018 року виконані геодезичні роботи по частковій реконструкції геодезичних мереж міст Одеса (виконавці: НДІГК, ДП «Укргеоінформ»), Миколаїв (виконавці:НДІГК, ТОВ "Аналітика"), Дніпро (виконавці: НДІГК, ТОВ "АРЦ") з прив’язкою до системи координат УСК-2000 та побудови локальних трансформаційних полів для трансформування картографічних та інших графічних матеріалів із місцевих систем координат, утворених від СК-42 до нових місцевих систем координат, які утворені від УСК-2000.

Пункти міських геодезичних мереж включені в Банк геодезичних даних, геодезична інформація про них розміщена на Геопорталі ДГМ.