В 2019 році закінчені геодезичні роботи із реконструкції геодезичних мереж міст Херсон (виконавці: НДІГК, ТОВ "Аналітика"), Кременчук (виконавці: НДІГК, ФОП "Чугуй В.В."), з прив’язкою до системи координат УСК-2000 та побудови локальних трансформаційних полів для переводу картографічних та інших графічних матеріалів із місцевих систем координат, утворених від СК-42 до нових місцевих систем координат, які утворені від УСК-2000.

Пункти міських геодезичних мереж включені в Банк геодезичних даних,геодезична інформація про них розміщена на Геопорталі ДГМ.