Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
Новини комітету

Новини комітету

Детальніше
Публікації

Публікації

Детальніше
Стандарти

Стандарти

Детальніше
Нормативно-правові документи

Нормативно-правові документи

Детальніше

Технічний комітет 103 ("Географічна інформація / геоматика") –це неприбуткова організація, створена відповідно до Закону України “Про стандартизацію” Центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації з метою розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів у сфері геоінформатики.  

У своїй діяльності Технічний комітет здійснює наступні видидіяльності:
•розробляє, розглядає і погоджує і проекти національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів;
•переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням Держспоживстандарту України; готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів; 
•сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як національних стандартів України; 
•розробляє національні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними і регіональними; 
•визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів; 
•співпрацює з такими технічними комітетами в суміжних сферах діяльності: 
     -ТК19 "Науково-технічна термінологія",  
     -ТК20 "Інформаційні технології",  
•ТК156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів", 
•ТК63 "Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань", 
     -ТК82 "Охорона навколишнього природного середовища України",  
     - ТК89 "Оцінка відповідності",  
     - ТК144 "Інформація і документація"; 
•співпрацює з підприємствами (організаціями)– користувачами стандартів, зокрема з об'єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими заінтересованими сторонами; 
•розробляє частину програми робіт із стандартизації за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності; розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування. 

Членство в ТК 103 може бути колективне або індивідуальне. Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені. Індивідуальними членами ТК 103 можуть бути провідні вчені та фахівці, які бажають брати участь у роботі комітету та, які діють від свого імені. Членство у комітеті є добровільним. 

Головою комітету є директор Науково-дослідного інституту геодезії і картографії Карпінськи Юрій Олександрович.