Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Програмно-технологічне забезпечення розроблено для систематизації даних про геодезичні пункти Державної геодезичної мережі (ДГМ), їх математичної обробки та каталогізації, оперативного забезпечення користувачів інформацією про пункти ДГМ при виконанні топографо-геодезичних, картографічних, кадастрових, навігаційних та науково-дослідних робіт.
GEOGRAD побудовано за архітектурою “клієнт–сервер” з трирівневою логічною структурою програмного забезпечення: сервер баз даних, сервер застосувань та програмне забезпечення клієнтських автоматизованих робочих місць.
Розробку виконано в середовищі операційних систем Windows 2000 Professional та Windows 2000 Advanced Server; програмне забезпечення – мовою  програмування Delphi; сервер бази даних – на основі InterBase.
GEOGRAD  забезпечує виконання таких функцій:
– введення та редагування даних про геодезичні пункти та виміри на них;
– вибірку геодезичних пунктів з бази даних:
– трансформування координат пунктів із системи координат СК-42 в систему координат СК-63 і навпаки, по опорних точках, по ключах переходу, із зони в зону, XY-BL, BL-XY тощо);
– розв’язання прикладних геодезичних задач (обчислення площі трапеції, зближення меридіанів, пряма та обернена геодезичні задачі на площині та еліпсоїді, визначення належності пункту трапеції, обчислення рамок трапецій для масштабів 1:2 000 – 1: 1 000 000);
– формування карткового каталогу геодезичних пунктів;
– формування каталогів координат;
– формування схем геодезичних мереж;
– експорт-імпорт даних у програмно-технологічний комплекс GeoLab тощо;
– формування звітних документів;
– адміністрування банку даних.
Для роботи з GEOGRAD розроблено Посібник користувача, який складається з двох частин:
– Книга 1. Опис АРМу користувача.
– Книга 2. Опис АРМу адміністратора.