У червні 2019 року завершені роботи із побудови спільної геодезичної мережі  вздовж державного кордону  між Республікою Білорусь та Україною для їх демаркації, основи для визначення координат і висот прикордонних знаків. Роботи виконані на 150 пунктах Державної геодезичної мережі України та Республіки Білорусь підприємствами: Науково-дослідний інститутом геодезії і картографії (Україна) та топографо-геодезичним республіканським унітарним підприємством «Белгеодезія». За результатами виконаних робіт оновлено та визначено координати геодезичних пунктів, виключно із ГНСС-спостережень, вздовж державного кордону  між Республікою Білорусь та Україною.

Координати пунктів  спільної геодезичної мережі визначені у системах координат:

-              ITRF2014 (геодезичні координати B, L, Hg – на еліпсоїді GRS-80) та в проекції UTM, координати на площині х, у, нормальні висоти – в Балтийській системі висот 1977 року);

-              УСК-2000 в проекції Гауса-Крюгера та в Балтийській системі висот 1977 року.

Відомості про пункти мережі розміщені на Геопорталі Державної геодезичної мережі України.