Оголошення про оприлюднення

   

  Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань Державне агентство земельних ресурсів України оприлюднює проект постанови Кабінету Міністрів України“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та від 17 жовтня 2012 р. № 1051”.

  Проект постанови спрямований на реалізацію Урядом повноважень, встановлених Законом України “Про Державний земельний кадастр”.

  Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Держземагентства України (http://land.gov.ua) у підрозділі “Законотворча діяльність” розділу “Земельне законодавство”.

  Зауваження та пропозиції до проекту постанови просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:

   

  Державне агентство земельних ресурсів України,
  вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03680,

  або на електронну адресу: 21_kadastr@dazru.gov.ua.

   

   

   

   

   • Текст проекту

   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від ______________№____________

  Київ

  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
  від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., №  59, ст. 2374, № 73, ст. 2734; 2012 р., № 39, ст. 1473, № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41, № 80, ст. 2975) і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2012 р., №  89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975) зміни, що додаються.

   

  Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від _______________ р. № __________

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051

   

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”:

  1) у додатку 1 та додатку 2 до постанови пункти 6, 7, 8 виключити;

  2) у додатку 3 до постанови:

  у пункті 16 у графі “Найменування послуги” слова “у разі, коли замовником документації із землеустрою, на підставі якої вносяться відомості, є орган державної влади” виключити;

  у пунктах 17, 18, 19 у графі “Найменування послуги” слова “за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування” виключити.

  2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”:

  1) підпункт 6 пункту 72 виключити;

  2) у підпункті 2 пункту 77 слова “, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру,” виключити;

  3) в абзаці другому пункту 85 слова “, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру” виключити;

  4) пункт 86, підпункт 5 пункту 91,  підпункт 4 пункту 96,   підпункт 4 пункту 101, підпункт 4 пункту 110 виключити;

  5) у пункті 115-1 слова “та справляння плати за державну реєстрацію земельної ділянки” виключити;

  6) підпункт 4 пункту 121 та підпункт 5 пункту 126 виключити;

  7) у підпунктах 2, 4 пункту 144 слово “безоплатно” виключити;

  8) пункт 187 доповнити підпунктом 22 такого змісту:

  “22 Держсільгоспінспекції;”;

  9)  у додатку 8 (до вимог, викладених у додатку 1) до Порядку:

  у графі “Назва документації” слова “Проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою” замінити словами “Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель”;

  графу “Код” доповнити цифрами “30”;

  графу “Назва документації” доповнити словами “Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів”;

  10) у додатках 12, 20, 22 до Порядку слова “документ про оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.” виключити;

  11) у додатку 25 до Порядку слова “документ про оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру;” виключити.

   

   

   

  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  

  від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051”

   

  Зміст положення (норми) чинного законодавства 

   

  Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”

   

  Додаток 1 
  до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 1 серпня 2011 р. № 835 
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
  від 5 грудня 2012 р. № 1217)

   

  Розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

  ………………………………………………………………………………….

  6. Державна реєстрація земельної ділянки

  65

  7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель

  161

  8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

   

  землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

  161

  земельну ділянку

  60

  …………………………………………………………………………….

   

  Додаток 2 
  до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 1 серпня 2011 р. № 835 
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
  від 5 грудня 2012 р. № 1217)

   

   

  Перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами

  ………………………………………………………………………………

  6. Державна реєстрація земельної ділянки

  Закон України “Про Державний земельний кадастр”

  7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель

  -“-

  8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

  землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

  обмеження у використанні земель

  земельну ділянку

  постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1217

   

  Додаток 1 
  до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 1 серпня 2011 р. № 835 
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
  від 5 грудня 2012 р. № 1217)

   

  Розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

  ………………………………………………………………………………….

  Виключити

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  …………………………………………………………………………..

   

  Додаток 2 
  до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 1 серпня 2011 р. № 835 
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
  від 5 грудня 2012 р. № 1217)

   

   

  Перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами

  ………………………………………………………………………………

  Виключити

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                          Додаток 3

                                     до постанови Кабінету Міністрів України

                              від 1 серпня 2011 р. № 835

                                (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

  від 5 грудня 2012 р. № 1217)

   

  Перелік

  адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів на безоплатній основі

  ………………………………………………………………………………..

   

   

  …………………………………..

  16. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України у разі, коли замовником документації із землеустрою, на підставі якої вносяться відомості, є орган державної влади

   

  17. Державна реєстрація земельної ділянки за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

  -“-

  ………………………………………

  Закон України “Про Державний земельний кадастр”

   

   

   

   

   

   

  Закон України “Про Державний земельний кадастр”

  18. Державна реєстрація обмежень у використанні земель за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

  -“-

  19. Внесення за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

  -“-

  землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

   

  земельну ділянку

   

   

   

  Додаток 3

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 1 серпня 2011 р. № 835

  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

  від 5 грудня 2012 р. № 1217)

   

  Перелік

  адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів на безоплатній основі

  …………………………………………………………………………..

   

  -“-

  …………………………………………………………………………..

  16. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

   

   

   

   

  Закон України “Про Державний земельний кадастр”

   

  17. Державна реєстрація земельної ділянки

  Закон України “Про Державний земельний кадастр”

   

  18. Державна реєстрація обмежень у використанні земель

   

   

  -“-

   

  19. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

  землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

  земельну ділянку

   

   

  -“-

   

   

  Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

   

  72. Під час прийняття заяв відповідно до пункту 70 цього Порядку до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

  ………………………………………………………………………….

  6) дані про оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім випадків, передбачених вабзаці четвертому пункту 86підпункті 2 пункту 144підпункті 2 пункту 157 цього Порядку, або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

   

  77. У разі невідповідності електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор:

  …………………………………………………………………………

  2) повертає заявникові документацію із землеустрою та оцінки земель без позначки, зазначеної у пункті 75 цього Порядку, разом з електронним документом, протоколом його перевірки та іншими документами, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, для виправлення зазначених у протоколі проведення перевірки електронного документа помилок та подання документів разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки.

   

  85. Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

  У разі прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням він видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові також документи, зазначені у пункті 69 цього Порядку, подані для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

   

  86. За внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру справляється плата.

  До Державного земельного кадастру безоплатно вносяться відомості (зміни до них):

  {Абзац другий пункту 86 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013}

  про обмеження у використанні земель, встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

  {Абзац пункту 86 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013}

  у разі повторного звернення із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки після отримання заявником відмови у такій реєстрації.

  {Абзац пункту 86 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013}

  У разі коли заявникові відмовлено у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, внесення яких згідно ізЗаконом України "Про Державний земельний кадастр" здійснюється на платній основі, Державним кадастровим реєстратором складено протокол проведення перевірки електронного документа або прийнято рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням, кошти, сплачені за внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, поверненню не підлягають.

   

  91. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про державний кордон Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  ………………………………………………………………………….

  5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

   

  96. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  …………………………………………………………………………

  4) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 86підпунктом 2 пункту 144 іпідпунктом 2 пункту 157 цього Порядку.

   

  101. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель (змін до нього) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  …………………………………………………………………………..

  4) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 86підпунктом 2 пункту 144 іпідпунктом 2 пункту 157 цього Порядку.

   

  110. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

  …………………………………………………………………………..

  4) документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки (крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому пункту 86 цього Порядку, коли зазначається реєстраційний номер попередньої заяви або подається її копія).

  {Підпункт 4 пункту 110 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013}

   

  115-1. Кадастрові номери земельних ділянок, визначені відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263), але не присвоєні, вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та справляння плати за державну реєстрацію земельної ділянки, якщо така документація затверджена в установленому законом порядку до 1 січня 2013 року.

   

  121. Для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  ………………………………………………………………………….

  4) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.

   

  126. Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, заявник подає:

  ………………………………………………………………………….

  5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

   

  144. Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

  …………………………………………………………………………

  2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);

  …………………………………………………………………………

  4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

   

  187. Користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється шляхом надання доступу до нього в режимі читання:

  1) банкам під час здійснення операцій з іпотеки;

  2) особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

  2-1) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;

  3) нотаріусам під час здійснення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) для отримання витягу з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

   

   

  72. Під час прийняття заяв відповідно до пункту 70 цього Порядку до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

  ………………………………………………………………………….

  6) Виключити

   

   

   

   

  77. У разі невідповідності електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор:

  …………………………………………………………………………

  2) повертає заявникові документацію із землеустрою та оцінки земель без позначки, зазначеної у пункті 75 цього Порядку, разом з електронним документом, протоколом його перевірки та іншими документами, для виправлення зазначених у протоколі проведення перевірки електронного документа помилок та подання документів разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки.

   

   

  85. Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

  У разі прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням він видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові також документи, зазначені упункті 69 цього Порядку, подані для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

   

   

   

  Виключити

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  91. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про державний кордон Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  …………………………………………………………………………

  5) Виключити

   

   

  96. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  …………………………………………………………………………

  4) Виключити

   

   

   

   

  101. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель (змін до нього) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  ………………………………………………………………………….

  4) Виключити

   

   

   

   

  110. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

  …………………………………………………………………………..

  4) Виключити

   

   

   

   

   

   

  115-1. Кадастрові номери земельних ділянок, визначені відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263), але не присвоєні, вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа, якщо така документація затверджена в установленому законом порядку до 1 січня 2013 року.

   

   

  121. Для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  ………………………………………………………………………….

  4) Виключити

   

   

  126. Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, заявник подає:

  …………………………………………………………………………..

  5) Виключити

   

   

  144. Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

  …………………………………………………………………………

  2) виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);

  …………………………………………………………………………

  4) видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

   

  187. Користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється шляхом надання доступу до нього в режимі читання:

  1) банкам під час здійснення операцій з іпотеки;

  2) особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

  2-1) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;

  2-2) Держсільгоспінспекції;

  3) нотаріусам під час здійснення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) для отримання витягу з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

   

   

  Додатки 2-52 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
  від 17 жовтня 2012 р. № 1051

   

  Додаток 12 до Порядку

  …………………………………………………………………………...

  До заяви додаються:

  …………………………………………………………………………...

  документ про оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

   

  Додаток 20 до Порядку

  …………………………………………………………………………...

  До заяви додаються:

  …………….……………………………………………………………..

  документ про оплату послуг з державної реєстрації обмеження у використанні земель.

   

   

   

  Додаток 22 до Порядку

  …………………………………………………………………………..

  До заяви додаються:

  …………………………………………………………………………..

  документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

   

  Додаток 25 до Порядку

  …………………………………………………………………………...

  До заяви додаються:

  …………………………………………………………………………...

  документ про оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

  Додаток 12 до Порядку

  …………………………………………………………………………...

  До заяви додаються:

  …………………………………………………………………………...

  Виключити

   

   

  Додаток 20 до Порядку

  …………………………………………………………………………..

  До заяви додаються:

  …………………………………………………………………………..

  Виключити

   

   

   

   

  Додаток 22 до Порядку

  …………………………………………………………………………..

  До заяви додаються:

  …………………………………………………………………………..

  Виключити

   

   

  Додаток 25 до Порядку

  …………………………………………………………………………...

  До заяви додаються:

  …………………………………………………………………………...

  Виключити

   

   

  Додатки 1-39 до вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що додаються до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

   

  Додаток 8 
  до вимог

  ВИДИ 
  документації із землеустрою

  Код

  Назва документації

  001

   

  .……

  020

   

  …….

   

  Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

  ………………………………………………………………….....

  Проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою

  ………………………………………………………………….

  Норма відсутня

   

  Додаток 8 
  до вимог

  ВИДИ 
  документації із землеустрою

  Код

  Назва документації

  001

   

  .……

  020

   

  …….

  30

   

  Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

  ………………………………………………………………….....

  Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель………………………………………………………………….

  Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

   

   

   

  Директор Департаменту державного земельного

  кадастру Держземагентства України                                                                                                                                   І.В. Славін

   

  ____ ______________2014 р.

   

   

   

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України

  “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

  від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051”

   

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

  Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них” встановлено, що внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них здійснюється безоплатно.

  Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051” спрямований на реалізацію Закону України “Про Державний земельний кадастр” (із змінами).

   

  2. Мета і шляхи її досягнення

  Проект постанови спрямований на реалізацію Урядом повноважень, встановлених Законом України “Про Державний земельний кадастр” (із змінами).

  Проектом постанови передбачено внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них на безоплатній основі.

   

  3. Правові аспекти

  У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Земельний кодекс України, закони України “Про Державний земельний кадастр”, “Про землеустрій”, інші закони України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

   

  4. Фінансово-економічне обґрунтування

  Реалізація передбачених проектом постанови заходів не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

   

  5. Позиція заінтересованих органів

  Проект постанови потребує погодження Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

   

  6. Регіональний аспект

  Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

   

  6-1. Запобігання дискримінації

  У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

   

  7. Запобігання корупції

  У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

   

  8. Громадське обговорення

  Для громадського обговорення проект постанови розміщено на сайті Держземагентства України land.gov.ua.

   

  9. Позиція соціальних партнерів

  Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

   

  10. Оцінка регуляторного впливу

  Проект постанови врегулює питання ведення Державного земельного кадастру, внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них на безоплатній основі, стане підґрунтям забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

   

  11. Прогноз результатів

  Прийняття постанови забезпечить реалізацію положень Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них”.

   

  Голова Державного агентства

  земельних ресурсів України                                             С. Я. Рудик

   

  _____________________ 201__ р.

   

   

  Аналіз регуляторного впливу

  проекту постанови Кабінету Міністрів України

  “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

  від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051”

   

   

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

  Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них” встановлено, що внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них здійснюється безоплатно.

  Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051” спрямований на реалізацію Закону України “Про Державний земельний кадастр” (із змінами).

   

  2. Визначення цілей державного регулювання

  Проект постанови спрямований на реалізацію Урядом повноважень, встановлених Законом України “Про Державний земельний кадастр” (із змінами).

  Проектом постанови передбачено внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них на безоплатній основі.

   

  3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

  Альтернативи запропонованому проекту постанови на сьогодні немає, оскільки Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них” встановлено, що внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них здійснюється безоплатно. Також відповідно до пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” зазначеного Закону Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   

  4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

  Проектом постанови пропонується внести зміни до додатків 1–3 постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” та до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. Пропонується виключити положення із вищезазначених нормативно-правових актів щодо плати за державну реєстрацію земельної ділянки, державну реєстрацію обмежень у використанні земель, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, земельну ділянку.

   

  5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі набрання чинності регуляторним актом

  Прийняття цього проекту постанови приведе до врегулювання колізії в законодавстві.

  Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

  Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

   

  6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

  Прийняття постанови забезпечить реалізацію положень Закону України “Про Державний земельний кадастр” (із змінами) щодо безоплатного внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них.

   

  7. Строк дії акта

  Регуляторний акт має необмежений строк дії.

   

  8.  Показники результативності регуляторного акта

  Реалізація акта не впливатиме на соціально-економічну ситуацію в Україні або регіонах.

  Фізичні і юридичні особи та/або суб’єкти господарювання поінформовані з проектом шляхом розміщення його на офіційному сайті Держземагентства України land.gov.ua.

   

  9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результатів регуляторного акта

  Базове відстеження результативності проекту постанови здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

  Повторне відстеження результативності постанови планується здійснити через рік після набрання нею чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

  Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дати виконання заходів з повторного відстеження.

   

  В. о. Голови Державного агентства

  земельних ресурсів України                                             А. М. Кадомський

   

   

  _____________________ 201__ р.

   

  Джерело: http://land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist