У 2018 році в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії  в результаті виконання проекту «Вирівнювання та каталогізація пунктів нівелірних мереж І, II класів», отримані значення нормальних висот вузлових пунктів нівелювання у системи висот UELN/EVRS2000 (Об’єднана європейська нівелірна мережа/Європейська вертикальна референцна система 2000 року).

 

За результатами цього проекту з вирівнювання та каталогізації пунктів нівелірних мереж I, II класів:

-    опрацьовано та введено  в банк геодезичних даних інформацію про набори даних по лініях нівелювання І - II класу» обсягом 18 300 пунктів нівелірної мережі та виміри на них;

-    здійснено аналіз нівелювання різних років виконання, складання робочої схеми вирівнювання нівелірних мереж;

-    підготовлено та передано до Центру оброблення Європейської об’єднаної нівелірної мережі BKG (Federal Agencyfor Cartographyand Geodesy) Федеральне агентство картографії і геодезії Німеччини даних для вирівнювання вузлових пунктів нівелірної мережі І класу;

-    виконано супроводження, отримання та аналіз результатів вирівнювання Європейської об’єднаної нівелірної мережі з урахуванням даних нівелірної мережі України станом на 2018 рік;

-    виконано оцінку якості нівелірних мереж за різницями виміряних перевищень, різниць геопотенціальних чисел та нев’язок полігонів;

-    виконано вирівнювання нівелірної  мережі І, ІІ класів з оцінкою точності її елементів;

-    здійснено аналіз результатів вирівнювання та  введення їх у банк геодезичних даних:

-    складено Каталог висот та схеми нівелірної мережі І та ІІ класів.

 

-    У травні на конференції EUREF, яка відбудеться 22-24 травня у м. Таллінн (Естонія) будуть офіційно оприлюднені результати спільного вирівнювання мережі  UELN та оголошено про приєднання України, Молдови та Білорусії до системи  висот EVRS2000.

Проведені Держгеокадастром заходи забезпечують підготовлення проекту Постанови Кабінету Міністрів України щодо введення на території України нової високоточної системи висот -  UELN/EVRS2000 Об’єднаної  європейської нівелірної мережі / Європейської вертикальної референцної системи 2000 року).


 

Довідка

 

Існуюча Нівелірна (висотна) мережа поширює на всій території країни Балтійську систему висот 1977 року, вихідним пунктом якої є нуль Кронштадтського футштока.

Балтійська система висот 1977 р. в теперішній час є морально –застарілою, а існуюча нівелірна( висотна) мережа України, яка реалізує цю систему висот, має значні спотворення і не відповідає рівню розвитку сучасних геопросторових технологій. Розвиток нівелірної ( висотної) мережі України в цій системі висот ускладнено, внаслідок надзвичайної віддаленості висотної мережі України від нуль-пункту відліку висот і, як похідне від цього, труднощі її адаптування до Європейської об'єднаної нівелірної мережі EULN та використання методів ГНСС-нівелювання.

Альтернативним є включення нівелірної (висотної) мережі України у Об’єднану Європейську нівелірну мережу (UELN), що забезпечить впровадження високоточної Європейської вертикальної референцної системи висот UELN/EVRS2000 на території України.

Підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, яка набула повної міжнародно-правової чинності 1 вересня 2017 року, вже сьогодні вимагає прискорення інтеграції у світовий та європейський інформаційний простір. Так, відповідно до рекомендацій Eurocontrol (безпека повітряного руху) та EuroGeographics (Європейська асоціація національних картографо-геодезичних та кадастрових служб) Європейська земна референцна система ETRS89 і UELN/EVRS2000 (Об’єднана європейська нівелірна мережа/Європейська вертикальна референцна система 2000 року) є основними на території Європи. Саме тому питання узгодження висотної основи України з сучасними стандартами у цій сфері є дуже актуальним.

Європейська земна референцна система координат ETRS89 забезпечує геоцентричне тривимірне місцеположення в єдиній системі координат для всієї Європи, а UELN/EVRS2000 аналогічно забезпечує те саме для висот, пов’язаних з гравітаційним полем Землі.

Федеральне агентство картографії і геодезії Німеччини визначене організацією відповідальною за розповсюдження системи висот UELN/EVRS2000 (Об’єднаної європейської нівелірної мережі/Європейської вертикальної референцної системи 2000 року) на території Європи.

У 2008 році, на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України від 25.09.2008 № 246824/1/1-08, на той час ще Державною службою геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографією) були досягнуті домовленості із Федеральним агентством картографії і геодезії Німеччини щодо оброблення результатів нівелювання І класу України сумісно із європейською нівелірною мережею та включення нівелірної мережі України у Об’єднану Європейську нівелірну мережу (UELN), що забезпечить розповсюдження Європейської вертикальної референцної системи висот UELN/EVRS2000 на території України.