Національним органом по стандартизації за поданням Технічного комітету стандартизації ТК 103 "Географічна інформація / геоматика", який діє при Науково-дослідному інституті геодезії і картографії, прийнято черговий національний стандарт, гармонізований з міжнародним стандартом, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2021 року  ДСТУ ISO 19131:2019 ( ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) “Географічна інформація. Специфікація геопросторового продукту” http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nakazi-dp-ukrndnts/2019-2/listopad/. Наказ № 376 від 26 листопада 2019р.

Це ще один важливий крок на шляху розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних.

Специфікація геоінформаційного продукту — це докладний опис набору геопросторових даних чи серії наборів геопросторових даних, а також додаткова інформація, які забезпечують створення, постачання та використання геопросторових даних іншими користувачами. Це точний технічний опис геоінформаційного продукту з точки зору вимог, які потрібно виконати

Мета цього стандарту — надання практичної допомоги в розробленні специфікації геоінформаційного продукту відповідно до інших чинних стандартів географічної інформації.

Специфікація геоінформаційного продукту необов’язково визначає процес створення даних, але стосується кінцевих геопросторових даних. Проте в них можуть бути виробничі та експлуатаційні аспекти, потрібні для опису геопросторових даних.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»

(ДП «УкрНДНЦ»)

Н А К А З

від 26 листопада 2019 р.

Київ

                № 376

  

Про прийняття та скасування національних стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

НАКАЗУЮ:

 

  1. Прийняти національний стандарт, гармонізований з міжнародним стандартом, методом перекладу з наданням чинності з 01 квітня 2020 року:

 

  1.  

ДСТУ ISO 17757:2019 (ISO 17757:2019, IDT)

Машини землерийні та гірничодобувні. Безпечність автономних і напівавтономних машинних систем — На заміну ДСТУ ISO 17757:2019 (ISO 17757: 2017, IDT)

 

  1. Прийняти національний стандарт, гармонізований з міжнародним стандартом, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2021 року:

 

ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT)

Географічна інформація. Специфікація геопросторового продукту — Вперше

  

  1. Скасувати чинність національного стандарту з 01 квітня 2020 року:

 

ДСТУ ISO 17757:2019 (ISO 17757:2017, IDT)

Машини землерийні та гірничодобувні. Безпечність автономних і напівавтономних машинних систем

 

  1. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
  2. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Генеральний директор                                                                    Ганна ЛІСІНА