Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Об’єкт робіт розташований на території Києво-Святошинського р-ну Київської області.
Система координат 1963 року в трьохградусній зоні.
Система висот Балтійська 1977 року.
Переріз рельєфу 1 м.
Розграфка планів прямокутна, розміром 50×50 см.
Загальна площа знімання 3227,0 га.

Метою роботи було створення топографічного плану в електронному та паперовому виді в масштабі 1:2000 за матеріалами космічного знімання, інформаційний зміст яких відповідає змісту топографічних планів у масштабі 1:2000, а точність визначення місцеположення об’єктів відповідає точності планів у масштабі 1:5000.

Топографо-геодезичне забезпечення
Вихідними пунктами при виконанні робіт із розвитку геодезичної мережі були пункти державної геодезичної мережі (ДГМ) Забуччя, 4 класу, Жуків, 4 класу та Дмитрівка, 2 класу, які ввійшли в “Каталог координат та висот пунктів ДГМ 2,3 і 4 класів на об’єкті м. Київ”, шифр АГП.01.07.4007”А”, АГП.01.07.4007”Б”, 1997 р. Згущення планово-висотної геодезичної основи виконано методом GPS-спосторежень по закладних точках. Закладні точки на місцевості закріплялись металевими штирями довжиною 30…60 см, діаметром 15 мм. Усього закладено й визначено координат на 19-ти закладних точках. Планову прив’язку космічних знімків виконано методом GPS-спостережень, висоту GPS – нівелюванням.
Дешифрування контурів місцевості та елементів рельєфу на об’єкті виконано на ортофотопланах. Масштаб ортофотопланів приведений до масштабу створюваного плану 1:2000, розграфка в системі координат 1963 року.

Тахеометрична зйомка
Основою для тахеометричних ходів служили пункти планово-висотної геодезичної мережі, які визначені при допомозі супутникової радіонавігаційної системи GPS.
Для забезпечення зйомки території с. Михайлівка-Рубежівка між пунктами геодезичної та зйомочної мережі були прокладені тахеометричні ходи. Тахеометричному зніманню підлягали всі об’єкти місцевості. Площа знімання становила 3227,0 га. Роботи виконувались за допомогою електронних тахеометрів ELTA 50R № SET 2030R3-43 №140081, та SET 230R3-382 № 139990.

Складання електронного плану
Електронний топографічний план с. Михайлівка-Рубежівка сформовано в масштабі 1:2000 на основі цифрової інформації з бази даних топографічних об’єктів у програмно-графічному комплексі AutoDesk MAP 2000 з перерізом рельєфу через один метр, системі координат 1963 року, Балтійській 1977 року системі висот на 47 аркушах згідно з Умовними знаками для топографічних планів масштабів 1:5000,1:2000, 1:1000, 1:500, 2001 року видання.
Векторизацію ситуації виконано за ортофотопланами космічного знімання, матеріалами польового дешифрування та абрисами тахеометричного знімання.
Цифрову модель рельєфу місцевості створено в автоматизованому режимі спеціалізованим графічним редактором побудови топографічних планів у середовищі AutoDesk MAP 2000 методом тріангуляції з урахуванням орографічних ліній.
Електронний топографічний план створено пошарово. Кількість шарів на різних аркушах різна та залежить від навантаженості аркуша. Назви шарів подано російською мовою, їхній зміст відповідає назві шару.
Між собою аркуші топографічних планів зведено по суміжних рамках.

Висновок
За методикою виробництва, повнотою змісту та якістю виконані роботи відповідають вимогам діючих інструкцій і можуть бути використані для вирішення різних народногосподарських завдань.