В Науково-дослідному інституті геодезії і картографії розроблено геопортал «Адміністративно-територіальний устрій України. Геопортал створений з метою забезпечення широкого й відкритого доступу громадян, суб’єктів господарювання, наукових установ, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до офіційних картографічних та текстових даних існуючого адміністративно територіального устрою та формування об’єднаних територіальних громад.

Розроблення Геопорталу виконано за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка децентралізації в Україні” – DesPro та за участі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

Науково-дослідні роботи по створенню геопорталу включали три етапи:

  1. Формування бази геопросторових даних адміністративно-територіального устрою України;
  2. Розроблення програмного забезпечення ведення Геопорталу «Адміністративно-територіальний устрій України»;
  3. Створення системи моніторингу даних адміністративно-територіального устрою України.

  1. База геопросторових даних адміністративно-територіального устрою України
  1. 1. Науково-дослідні роботи по першому етапу - формування бази геопросторових даних адміністративно-територіального устрою України включали:

збирання даних, актуалізація та формування бази даних системи адміністративно-територіального устрою на основі цифрових геопросторових наборів даних меж адміністративно-територіальних одиниць станом на січень 2016 року;

збирання даних, актуалізація та формування бази топографічних даних у складі меж населених пунктів, автошляхів, залізниць та об’єктів гідрографії станом на січень 2016року;

 збирання законодавчих даних про зміни адміністративно-територіального устрою станом на січень 2016року та формування бази метаданих про адміністративно-територіальний устрій:

збирання даних перспективних планів формування територій громад по областях України. 

Геопортал становить базу даних, яка інтегрує дані системи адміністративно-територіального устрою та картографічну інформацію.

База даних системи адміністративно-територіального устрою містить коди КОАТУУ, назви населених пунктів, одиниць адміністративно-територіального устрою та зміни їх назв, статусу, категорії тощо, географічні координати населених пунктів (довгота, широта), інформацію про адміністративне підпорядкування та додаткову інформацію.

При створенні бази даних використані черговий довідник адміністративно-територіального устрою Чергової довідкової карти України та Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) та зміни до нього. 

До бази даних входить інформація про такі адміністративно-територіальні об’єкти:

Автономна Республіка Крим;

області, міста Київ та Севастополь;

райони;

міські ради.

міста;

селища міського типу;

селища;

селищні ради;

сільради;

села;

Всі типи об’єктів адміністративно-територіального устрою мають:

 код КОАТУУ;

 унормована назва українською мовою;

 назва латиницею на основі Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55;

 адміністративне підпорядкування.

База даних інформаційно сумісна з цифровою топографічною картою України масштабу 1:100 000.

База даних включає відомості про тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей

Сформована база топографічних даних з топографічної карти в масштабі 1: 100 000 містить інформацію про об’єкти гідрографії та гідрографічної мережі, населені пункти, автомобільні дороги, залізниці, рослинність.

Всі моделі топографічних об’єктів сформовані у відповідності до стандартів серії ISO 19100 “Географічна інформація / геоматика”.

2. Програмне забезпечення ведення Геопорталу «Адміністративно-територіальний устрій України»

2.1. Програмне забезпечення, ведення Геопорталу, складається з 3-х компонентів:

- клієнтська програма («тонкий клієнт» або термінал);

- сервер аплікацій;

- сервер бази даних.

Тонкий клієнт - рівень користувача. Для максимально зручного доступу до програмного забезпечення Геопортал єдиною програмою для користувача передбачено звичайний браузер: Google Chrome 1.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 10.0, Internet Explorer 6.0 з Adobe SVG Viewer (можливі деякі обмеження), без необхідності інсталяції будь яких інших додатків та компонентів, в середовищі операційних систем сімейства Windows та UNIX. Інтерфейсний компонент, запрограмований з використанням стандартних для Інтернет мов та засобів: HTML 4.0, CSS 2.1 та Javascript 2.5.

Сервер аплікацій  геопорталу складається з веб-серверу і веб-сервісів: візуалізації, каталогу, пошуку, доступу, адміністрування, газетиру, перетворення, інформаційної безпеки. Сервер аплікацій реалізований на базі web–серверу Apache, що є самостійним, некомерційним, вільно розповсюджуваним продуктом. Використання Apache дає змогу забезпечити: обмін даними з клієнтом по HTTP та HTTPS протоколу, генерацію HTML сторінок, роботу веб-сервісів та їх взаємодію з базою даних. Веб-сервіси написані з використанням мов незалежних від середовища: javascript, php, c++, java.

Сервер бази даних реалізований в системі керування об’єктно-реляційної бази даних (СКБД) PostgreSQL, що розроблена в Каліфорнійському університеті Берклі (США) та вільно доступна в мережі Інтернет, включаючи вихідні тексти програм та документацію. Використання Postgres забезпечує надійне зберігання даних, їх повноту та цілісність. Для управління геопросторовими даними на сервері, використовується стандартний модуль розширення СКБД PostgreSQL – Postgis, що надає змогу використовувати геопросторові дані та атрибути в одному місці, зменшує витрати на підтримку та зберігання даних, а головне робить дані незалежними від сервісів.

Програмне забезпечення Геопорталу включає такі основні сервіси геопросторових даних:

1)                  сервіси пошуку, що забезпечують виявлення наборів та сервісів геопросторових даних в інформаційних мережах;

2)                  сервіси перегляду наборів геопросторових даних, інформації про характеристики геопросторових об’єктів та змісту метаданих;

3)                  сервіси доступу, що забезпечують безпосередній доступ до геопросторових даних або отримання їх копій;

4)                  сервіси перетворення, що забезпечують перетворення координатних описів наборів геопросторових даних з однієї системи координат або картографічної проекції в іншу.

Сервіс газетиру розроблений згідно міжнародних стандартів ISO 19112 – просторові прив’язки по географічних ідентифікаторах (Spatial referencing by geographic identifiers), ISO 19119 – сервіси (Services), ISO 9 – система транслітерацій кириличних алфавітів слов’янських і неслов’янських мов за допомогою латиниці (System for the transliteration into Latincharacters of Cyrilliccharacters), ISO 3166 – коди країн, залежних територій (Codes for the names of countries, dependentterritories, and special areas of geographical interest), засобів формування бази даних геокодів з базовим наповненням даних на територію України.

Сервіс пошуку забезпечує можливість просторового пошуку за сучасними технологіями Google Suggest. Результати пошуку відображаються на панелі відображення результатів, що містить порядковий номер результату та назву об’єкта АТУ з посиланням на детальну інформацію та відмітку на карті з порядковим номером результату пошуку.

Сервіс візуалізаціїпросторових даних забезпечує роботу з векторними та растровими наборами даних: що дозволяє поєднати переваги обох форматів і відповідає сучасному стану технологій візуалізації в подібних Геопорталах, наприклад Google Maps, Yandex Maps, та ін.

3. Система моніторингу даних адміністративно-територіального устрою України.

3.1. Система моніторингу даних адміністративно-територіального устрою України забезпечує внесення змін в базу метаданих на підставі Законів України, Постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласних рад (Верховної Ради АРК, Київської та Севастопольської міських рад).

В базі даних зміни стану адміністративно-територіального устрою відображені за такими позиціями:

по населених пунктах:

-                   взяття на облік та підпорядкування населених пунктів;

-                   виключення з облікових даних населених пунктів;

-                   об’єднання (приєднання) населених пунктів;

-                   відновлення населених пунктів, раніше приєднаних до іншого населеного пункту;

-                   зміна категорії населених пунктів (віднесення селищ до категорії сіл, селищ міського типу до категорії міст районного значення, міст районного значення до категорії обласного значення тощо);

-                   найменування новоутворених населених пунктів;

-                   перейменування населених пунктів;

-                   відновлення назв населених пунктів;

-                   зміна адміністративного підпорядкування населених пунктів (віднесення села\селища\смт до іншої сільської\селищної\міської ради, тощо);

-                   зміна межі міста, селища міського типу тощо;

-                   зміна межі автономії, міст Києва та Севастополя, обласної, районної, міської, селищної, сільської рад тощо;

-                   перейменування обласної, районної, міської, селищної ради тощо;

-                   ліквідація\перенесення центрів сільських рад;

-                   утворення селищних, сільських рад;

-                   уточнення найменувань обласної, районної, міської, селищної, сільської рад;

-                   інші.

База даних містить зміни, які сталися у системі адміністративно-територіального устрою та населених пунктів з 1 січня 1987 року. На стадії збирання даних перспективних планів формування територій громад по областях Українибули використані картографічні матеріали перспективних планів формування територій громад, розроблені в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії, які були виготовлені під час геоіформаційного супроводження процесу розроблення нормативної документації для прийняття Розпоряджень Кабінету Міністрів України при їх затверджені. Всі паспорти громад були трансформовані з формату MicrosoftWord у терміни бази даних PostGreSQL.