Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
Карпінський Ю.О., Дроздівський О. П. Основні принципи побудови базової моделі дорожньої мережі в міжнародному стандарті GDF 4.0 
Джерело: Карпінський Ю.О., Дроздівський О. П. Основні принципи побудови базової моделі дорожньої мережі в міжнародному стандарті GDF 4.0 // Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” 2005. – С. 302-306
Вступ. Сучасний етап розвитку геоінформаційних систем характеризується переходом до використання різнорідних баз геопросторових даних. Однією з основних задач ГІС є дослідження та формування просторових об’єктів, встановлення структурованих зв’язків між ними, розробка та вдосконалення просторових схем об’єктів місцевості. Однією з системоуворюючих складових об’єктів місцевості є об’єкти дорожньої інфраструктури. Особливе значення, при використанні геоінформаційного аналізу та моделювання об’єктів дорожньої інфраструктури, набувають високоякісні векторні геопросторові дані, що забезпечують безпечну та ефективну експлуатацію дорожніх засобів на дорогах і підтримку в належному стані об’єктів дорожньої інфраструктури. До основних стимулів розвитку ринку геоінформаційних послуг в транспортному секторі України можна віднести формування міжнародних транспортних коридорів та зростання автоперевезень дорогих та спеціальних вантажів по території країни, зростання кількості автомобілів, які оснащені сучасними мобільними навігаційними комплексами на основі GPS-приймачів та бортових комп’ютерів, розвиток телекомунікаційних технологій та засобів мобільного зв’язку з порівняно високою пропускною спроможністю та прийнятними цінами послуг. (Весь текст)