З 14 травня 2015 року відкрито другу версію Геопорталу “Державна геодезична мережа України” – “Геопортал ДГМ2.0 - b”.

Геопортал ДГМ – версія 2.0 –b доповнений чотирма можливостями, спрямованих на підвищення функціональних можливостей та автоматизованого забезпечення користувачів геодезичною інформацією та послуг по перетворенню та трансформуванню координат.

1. Розроблено підсистему оформлення замовлень на інформацію про пункти ДГМ.

Оформлення замовлень реалізується в п’ять кроків:

- реєстрація та авторизація на сайті;

- вибір геодезичних пунктів;

- оформлення замовлення;

- оплата рахунку;

- отримання замовлення.

При оформленні замовлення створюється “персональний кабінет”, який дозволяю користувачу простежувати інформацію про хід виконання його замовлення. Також приведені розміри плати за послуги підготовлення та виготовлення геодезичної інформації.

2. Відкрито нову версію геодезичного калькулятора.

Геодезичний калькулятор використовує виключно строгі математичні методи та реалізує різноманітні ланцюги координатних операцій у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 19111 “Географічна інформація - Просторова координатна прив’язка” (Geographic information — Spatial referencing by coordinates). Координатні операції включають перетворення (conversation) та трансформування (transformation). Координатна операція “перетворення” використовується у тому випадку, коли відомі істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку. До координатних операцій “Перетворення” відносяться перерахунок координат від геодезичних еліпсоїдальних координат B,L,H до прямокутних координат x,y в проекції Гаусса - Крюгера, перехід від системи координат СК-42 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева”, або перехід від системи координат СК-63 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева ІІ”, параметри яких були встановлені при розвитку або реконструкції місцевих геодезичних мереж. Координатна операція “Трансформування” застосовується в тому випадку, коли істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку не відомі і вони визначаються емпіричним методом по координатам опорних точок, визначених в двох системах координат. Перехід від “малоточної” системи координат СК-42 та похідних від неї СК-63 , “Місцевої” та “Місцева ІІ” до високоточної системи координат УСК-2000 можливий тільки перерахунком координат за допомогою трансформаційного поля, побудованого за суміщеними точками, координати яких відомі в двох системах координат. У геодезичному калькуляторі реалізований строгий високоточний математичний метод – афінне трансформування методом трикутних скінченних елементів (Карпінський Ю.О. Афінне трансформування координат методом скінченних елементів// Вісник геодезії та картографії. – 2002.– №4 (27).– С.32-38). Цьому методу відповідає геоінформаційна TIN-модель (TIN (тріангуляційна нерегулярна мережа).

Трансформаційне поле побудоване за допомогою 24426 пунктів Державної геодезичної мережі, координати яких визначені в СК-42 та в УСК-2000. TIN – модель включає 48123 трикутників, рівномірно розташованих по всій території України. Середня квадратична похибка трансформування координат від СК-42 до УСК-2000 не перевищує 0.10м.

3. Збільшено кількість пунктів Державної геодезичної мережі.

4. Розширено можливість вибору пунктів Державної геодезичної мережі

Вибір пунктів Державної геодезичної мережі можна здійснювати по межам адміністративно- територіальних одиниць.