Основними напрямком науково-практичної конференції було поліпшення якості прийняття управлінських рішень щодо охорони та раціонального використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) України на основі створення геоінформаційної системи бази геопросторових даних , шляхом:

1. бази геопросторових даних про межі, функціональні та охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;
2. запровадження  геоінформаційної системи (ГІС) територій та об'єктів ПЗФ України;
3. супроводження бази геопросторових даних ПЗФ України;
4. на web - порталі Мінприроди України і на публічній карті Держгеокадастру  України як довідкового шару. 

 Модераторами конференції були Бондар О.І. доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. НААНУ, ректор ДЕА та Мілєхін П.О. кандидат сільськогосподарських наук, Директор Центру екології природокористування, заповідної справи та землеустрою ДЕА.

 На цій конференції з доповіддю “Важливість картографічної основи та системи координат УСК - 2000 для створення  бази геопросторових даних про межі, функціональні та охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України” виступив Карпінський Ю.О.,  директор Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, доктор технічних наук, професор.