Конференція відбудеться 11-12 вересня 2014 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі кафедри управління проектами (м. Одеса, вул. Генуезька, 22, ауд. 314).

Метою конференції є теоретичне обговорення шляхів підвищення ресурсного потенціалу територій за рахунок використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком для інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні місцевих органів публічної влади.

До участі у конференції запрошуються провідні фахівці органів публічної влади та комерційних структур, науковці, викладачі, докторанти й аспіранти вищих навчальних закладів, що займаються питаннями застосування геоінформаційних технологій в управлінській діяльності та інші зацікавлені особи.

Конференція відбуватиметься за двома концептуальними напрямками:

І день – «Пріоритети та перспективи системного використання інструментів геоінформаційного моделювання і проектування в територіальному управлінні».

Формат проведення – відкрита дискусія з використанням технології модерації.

Тематика для обговорення:

-      проблеми розвитку геоінформаційних ресурсів України;

-      проектні рішення та програмне забезпечення для розробки і ведення муніципальних ГІС;

-      розробка та створення геоінформаційних систем для вирішення питань територіального планування та управління;

-      сучасне геоінформаційне забезпечення державного та регіонального управління для вирішення питань місцевого та загальнодержавного рівнів.

ІІ день – «Прикладні аспекти використання технології геоінформаційних систем в регіональному управлінні та територіальному плануванні».

Формат проведення – презентації практичного досвіду.

Тематика для обговорення:

-      досвід впровадження геоінформаційних систем у сферітериторіального планування та управління;

-      використання геоінформаційних технологій у навчальному процесі;

Переглянути деталі та умови участі у конференції

Джерело: http://www.ecomm.kiev.ua/