Науково-дослідний інститут геодезії і картографії завершив роботи з побудови моделі квазігеоїду на територію України. Сучасний стан топографо-геодезичного забезпечення визначення координат географічних об’єктів характеризується широким використанням сучасної високопродуктивної  апаратури глобальних навігаційних супутникових систем ( ГНСС) , зокрема NAVSTAR, GALILEO, ГЛОНАСС та інших. Ці координати визначаються в Світовій Геодезичній Системі координат  WGS-84, що передбачає використання геодезичних (еліпсоїдальних) висот. В той же час при топографічному картографуванні у сфері економіки та оборони на території  України  використовуються нормальні висоти у Балтійській системі висот. Різниця геодезичних висот WGS–84 та нормальних висот в Балтійській системі висот для території України складає 20 – 60 м. Для ефективного використання сучасної апаратури ГНСС при виконанні топографо-геодезичних, картографічних  та кадастрових робіт для потреб органів державного управління, місцевого самоврядування усіх рівнів та організацій, зокрема: Міноборони, МВС, Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінприроди, Мінінфраструктури, ДКАУ, Держгеокадастр, ДСНС, юридичних та фізичних осіб необхідно побудувати модель квазігеоїду на територію України, яка визначає перехід від геодезичних висот WGS-84 до нормальних висот, з точністю 0,03-0,05 м.

Наявність високоточної моделі квазігеоїду на територію України забезпечує :

-                     повноцінне використання глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) включаючи визначення нормальних висот географічних об’єктів місцевості над рівнем моря; при виконанні великомасштабних топографічних знімань місцевості, інженерно-геодезичних вишукувань об’єктів будівництва, земельно-кадастрових знімань, навігації рухомих об’єктів та інших;

-                     значне підвищення точності, оперативності та продуктивності праці при виконанні великомасштабних топографічних знімань місцевості, інженерно-геодезичних вишукувань об’єктів будівництва, земельно-кадастрових знімань, навігації рухомих об’єктів методами ГНСС;

-                     перехід від існуючих коштовних, витратних та трудомістких робіт з нівелювання ІІІ –го та ІV-го класів та технічного нівелювання, які є складовими топографічного знімання місцевості, до ефективного ГНСС – нівелювання;

-                     інтеграцію України в світову та європейську економічні системи, запровадження сучасних систем навігації, участі в міжнародних наукових дослідженнях глобальних і геодинамічних процесів, вивчення фігури Землі, картографування території, розвитку та модернізації Державної геодезичної мережі;

-                     ефективне використання мережі активних станцій ГНСС;

-                     визначення хвилі геоїда на аеродромних територіях з точністю до 0,05 м та на всій території України для забезпечення авіаційного сполучення, згідно з вимогами ІКАО (Наказ Державіаслужби України  від 11.04.2016 року № 258 «Про затвердження авіаційних правил України «Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»).

Результатом виконаних робіт з побудови моделі квазігеоїду є програмно-методичний комплекс визначення поправок за перехід від геодезичних висот в системі координат WGS-84 до висот в Балтійській системі висот на основі використання бази даних моделі квазігеоїду на територію України

При побудові моделі квазігеоїду було виконано: 

 1. обстеження нівелірних пунктів на території України;
 2. спостереження методами ГНСС на пунктах нівелірної мережі І, ІІ,  ІІІ класів;
 3. побудову моделі квазігеоїда УКГ2017 для визначення висот  з використанням методів ГНСС – нівелювання;
 4. моделювання квазігеоїда виконано з урахуванням світового досвіду створення та практичного використання сучасних його моделей EGG08 і EGM08, висот геоїда на акваторіях Чорного та Азовського морів та даних супутникових радіонавігаційних спостережень на пунктах Української постійно діючої мережі спостережень Глобальних навігаційних супутникових систем (УПМ ГНСС), пунктах Державної геодезичної мережі і пунктах  нівелірної мережі.
 5. теоретичне обґрунтування моделювання висот квазігеоїда на основі даних ГНСС-нівелювання та аномалій сили тяжіння, що включає такі основні етапи:
 • розв’язування оберненої задачі моделювання наближеної версії висот гравіметричного квазігеоїда методами швидкого перетворення Фур’є і застосуванням потенціалів радіальних мультиполів на основі хаотично заданих 201698 аномалій сили тяжіння в регіоні України, 20844 аномалій сили тяжіння і 20844 висот геоїда на сітці, отриманих за даними шести альтиметричних місій ERS-1, ERS-2, TOPEX/POSEIDON, GFO, ENVISAT і JASON-1 в акваторіях Чорного і Азовського морів (на інтервалі в 14 років);
 • використання квазігеоїда УКГ2012 для фільтрації грубих вимірів ГНСС -  нівелювання;
 • фінальна версія УКГ2017 висот квазігеоїда в Балтійській 1977р. висотній системі  (регулярна сітка)  була визначена за прийнятими вище 2949 даними ГНСС-нівелювання, 422731 значень висот гравіметричного квазігеоїда в точках сітки та 422731 аномалій сили тяжіння в точках сітки методом середньої квадратичної колокації;
 • розв’язування прямої задачі обчислення висот побудованого квазігеоїду методом інтерполяції локальним сплайном Ерміта;
 • приведення побудованого квазігеоїда УКГ2017 в  Державну  геодезичну  референцну систему координат – УСК-2000.
 1. розроблення  програмного забезпечення інтерполювання моделі висот квазігеоїда УКГ2017 відносно еліпсоїда GRS80 та в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 на будь яку рівномірну координатну сітку або довільну точку  на всю територію України з точністю 0.03- 0.05 м.