Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, який здійснює функції секретаріату ТК 103 “Географічна інформація / геоматика”,  звернувся до Національного Органу Стандартизації – Українського науково-дослідний і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості ( ДП УкрНДНЦ) з проханням пришвидшити видання чинного  Національного стандарту України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”. (http://gki.com.ua/ua/nabuv-chinnosti-nacionalni-standart-ukraiini-dstu-87742018-geografichna-informacija-pravila-modeljuvannja-geoprostorovih-danih)

Як повідомляє Національний Орган Стандартизації – Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості ( ДП УкрНДНЦ), Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних” є чинним, але виданий буде в лютому 2020 року.