Завдяки особливій властивості геоінформаційних систем створювати нові об'єкти права інтелектуальної власності на основі уже добре відомої інформації, порушені нижче питання можуть бути в сфері інтересів користувачів та програмістів ГІС. Саме тому учасникам Конкурсу (конкурсантам, членам Журі та Оргкомітету) пропонується скористатися нагодою подати доповіді та взяти участь у Міжнародній конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» . Захід відбудеться у Великому конференц-залі НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55) 15 -16 червня 2011 р. Функції оргкомітету та секретаріату конференції виконує Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики і регулювання інновацій в Україні" (бенефіціар – Міністерство економічного розвитку та торгівлі України).

Конференцію заплановано провести у формі пленарних та секційних засідань:
Секція 1. Досвід та проблеми охорони об’єктів промислової власності.
Секція 2. Актуальні питання охорони авторського права і суміжних прав.
Секція 3. Правові та економічні аспекти комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Засоби формування ринку об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.
Секція 4. Цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.

Заявку на участь та матеріали доповіді подаються електронною поштою з розширенням doc. або rtf. Файли з заявками та доповідями мають бути названі за прізвищем заявника (Ivanov zayavka.doc, Ivanov tez.doc). формат аркуша – А4, шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифту 12. Назва публікації – великими літерами, шрифт 12; наступний рядок - автори - прізвище та ініціали, посада, звичайний шрифт, розмір 12; наступний рядок - повна назва організації – звичайний шрифт, розмір 12. Вирівнювання по центру. Основний текст має бути вирівняний по ширині; між строковий інтервал одинарний, поля 2,5 см; абзацний виступ - 0,9 см. Обсяг матеріалів доповіді – до 5 сторінок. Посилання у квадратних дужках. Список літератури наприкінці основного тексту. Після списку літератури додається анотація англійською мовою.
Матеріали передбачається надрукувати до початку конференції мовою оригіналу в авторській редакції. Робочі мови – українська, англійська. Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору та редагування текстів. Програма виступів формується оргкомітетом.
Для виступу на конференції рекомендується підготувати презентаційний матеріал (10-20 слайдів у MS Power Point).

Тези та заявку (за вказаною формою) потрібно вислати на електронну адресу: vynahidnyky@gmail.com (з позначкою «Конференція») до 20 травня 2011 р.


P.S. Враховуючи, що багато хто ще не стикався або не задумувався щодо охорони авторського права на створювані в ГІС об'єкти інтелектуальної власності, Оргкомітет Конкурсу може взяти на себе відповідальність рекомендувати представників ГІС-спільноти до списків запрошених до участі в конференції. Реєстрація на сайті Конкурсу та Реєстраційної форми Учасника Конференції обов'язкова.


Джерело: http://gis.politua.info/