ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «КАДАСТР-М» 1. Що таке ГІС «Кадастр-М»? ГІС «Кадастр-М» – це комплексне рішення, що складається з лінійки програмних продуктів на базі технології Esri (платформи ArcGIS), яка є поширеним у світі стандартом де-факто створення муніципальних автоматизованих систем, з використанням баз геоданих (БГД) та інших спеціалізованих інформаційних ресурсів. Тобто, ГІС  «Кадастр-М»  є   лінійкою  узгоджених   настільних,   серверних і WEB компонентів, за допомогою яких можна створювати системи різної конфігурації, різної функціональної спрямованості і різної вартості, у залежності від набору застосованих компонентів. Призначення ГІС «Кадастр-М» – це розгортання автоматизованих систем містобудівного кадастру різного рівня для збирання, накопичення, аналізу, обробки, оновлення, обліку та видачі кадастрової інформації установам, організаціям, підприємствам та приватним особам, згідно з прийнятими в Україні нормативно-правовими актами і стандартами. 2. Відмінності та переваги Основними відмінностями ГІС «Кадастр-М» від наявних на ринку програмних продуктів є наступні:
 • підтримка прийняття управлінських рішень керівництвом регіону, району та міста;
 • виконання містобудівних розрахунків (з урахуванням існуючих умов та обмежень);
 • надання ситуативної (територіальної) поінформованості;
 • використання міжнародних та ухвалених Европейським Союзом стандартів створення інфраструктури просторових даних.
Також до переваг лінійки відноситься:
 • єдина, програмна геоплатформа для забезпечення діяльності місцевих органів влади, що відповідає вимогам ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру», ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 «Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»;
 • масштабованість програмного рішення, гнучкість конфігурування системи з урахуванням наявних обмежень та нагальних потреб;
 • невелика вартість базових модулів (компонентів) системи;
 • регламентований доступ до просторових даних та іншої інформації;
 • зручний механізм обміну даними між різними відомствами та департаментами;
 • електронне обслуговування громадян, установ та організацій;
 • зниження витрат на збір, обробку та підтримку в актуальному стані картографічної та іншої просторової інформації і швидке повернення інвестицій;
 • підтримка міжнародних стандартів, стандартних форматів обміну XML та IN4;
 • автоматизація рутинних процедур.
3. Складові компоненти ГІС «Кадастр-М» ГІС «Кадастр-М» є модульною системою, тому перелік компонентів, необхідних для розгортання, визначається існуючими пріоритетами, обсягами виконуваних робіт, що підлягають автоматизації, та обсягом фінансування (наявним бюджетом проекту).

1_.jpg

Програмний комплекс (ПК) «Адміністратор Кадастру». Призначений для адміністрування баз геоданих, публікації сервісів та створення моделей геообробки. Має два види ліцензій:
 • Базова – адміністрування персональних та файлових баз геоданих, підтримка функціонування служби каталогів, адміністрування політики безпеки, підтримка стандартів візуалізації даних, ведення довідників і класифікаторів. Заснована на використанні ArcGIS for Desktop Basic;
 • Стандартна – всі функції базової ліцензії, а також: адміністрування корпоративної бази геоданих, публікація сервісів та створення моделей геообробки рівня Standard. Заснована на використанні ArcGIS for Desktop Standard.
Модель даних «Містобудівний кадастр» Створена спеціально для використання програмної платформи ArcGIS компанії Esri. Модель даних реалізує вимоги ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №559 щодо використання бази геоданих, як основного способу організації і збереження просторових даних, а також відповідає цифровому опису і відображенню містобудівних об’єктів на картах при здійсненні містобудівної діяльності з використанням платформи ArcGIS компанії Esri. Модель даних "Містобудівний кадастр" постачається у складі:
 • класифікатор містобудівних об’єктів;
 • шрифти і стилі умовних знаків;
 • шаблон кадастрової бази геоданих (файлова БГД).
Модуль завантаження даних – використовується для автоматизації процесу завантаження та конвертації даних у кадастрову базу геоданих. Складається з конвертору .shp у базу геоданих та інструментів перенесення атрибутивних даних (Excel) у класи просторових об’єктів БГД. Має два види ліцензій:
 • Базова – робота з персональними та файловими базами геоданих у режимі одного користувача;
 • Стандартна – робота з корпоративною базою геоданих у режимі багатьох користувачів;

2_.jpg

ПК «Кадастровий документ» – це настільний програмний ГІС -продукт, який надає необхідний базовий (від ArcGIS Desktop) інструментарій для роботи з кадастровою географічною інформацією: створення і редагування даних, оформлення і публікація карт, побудова запитів і аналіз інформації. Рішення ПК "Кадастровий документ" надає набір програм з єдиним інтерфейсом і загальними принципами роботи.


Має три види ліцензій:
 • Базова – перегляд інформації містобудівного кадастру з базовими функціями (на рівні ArcGIS Explorer). Можливість підключення зовнішніх сервісів типу ArcGIS Online.
 • Стандартна – всі можливості базової, а також: створення середовища для підключення модулів розширення, редагування персональної (файлової) бази геоданих в режимі одного користувача.
 • Розширена – всі можливості стандартної ліцензії з підтримкою корпоративної бази геоданих в режимі багатьох користувачів.
При необхідності розширення системи та подальшої автоматизації бізнес-процесів, можливе використання додаткових модулів:

3_.jpg

Модуль «Служба каталогів» Використовується для запровадження процесу реєстрації інформаційних ресурсів, організації доступу до даних, організації виконання всіх дій щодо пошуку даних за їх метаданими, визначення місцезнаходження даних, використання зв’язку між даними, формування шарів і їх доставки користувачеві. Служба каталогів включає серверну і клієнтські компоненти, які вбудовуються у ПК «Адміністратор» і ПК «Кадастровий документ», відповідно. У найпростішому випадку клієнтським комплексом може виступати кастомізований ArcGIS Explorer. Модуль «Конвертор XML -> БГД» Має два види ліцензій:
 • Базова – Конвертується геометрія та фіксований набір основних відомостей про земельну ділянку (без реляційних зв’язків) + адаптація (функція попереднього налагодження конвертора на структуру бази геоданих) до кадастрової БГД;
 • Стандартна – Конвертується геометрія та усі відомості про земельну ділянку (з реляційними зв’язками щодо власників/користувачів, обмежень, обтяжень та правового статусу, використання довідників) + адаптація (функція попереднього налагодження конвертора на структуру БГД) до кадастрової БГД;

4_.jpg

Модуль «Містобудівні розрахунки» 
Використовується для визначення існуючих умов та обмежень на використання довільної земельної ділянки (ЗД) чи довільний фрагмент території міста, візуалізація цього переліку з позначеннями порушень, які були виявлені, та для здійснення містобудівних розрахунків. Модуль «Земля» Використовується для збирання, накопичення, аналізу, обробки, оновлення, обліку та видачі інформації про земельні ділянки, також відстеження історії життєвого циклу ЗД, яка складаються з певних етапів реєстрації і затвердження ЗД (підготовка рішень, встановлення висновків, затвердження тощо) Кадастровий ГІС сервер Призначений для створення і підтримки функціонування сховища кадастрової інформації (адміністрування БГД, які входять у сховище), а також публікації сервісів та створення моделей геообробки.  

Сховище даних. Центральним елементом сховища є база метаданих, яка відіграє роль каталогу даних, що внесені до складу сховища і застосовується для визначення даних, які потребуються для інформаційної підтримки містобудівної діяльності.

Сховище даних ГІС «Містобудівний кадастр» може утворюватися з використанням таких промислових СУБД, як: Oracle, DB 2, MS SQL Informix, PostgreSQL. Кадастровий ГІС сервер реалізовує сервісно-орієнтовану модель обробки, згідно до якої сервер надає послуги доступу до даних і їх обробки шляхом використання сервісів, які опубліковані і виконуються на ГІС сервері. Кадастровий ГІС сервер заснований на використанні ArcGIS for Server (всі типи ліцензій). Рекомендована конфігурація для малих міст складається з:
 • Адміністратор Кадастру (ArcGIS Basic);
 • Модель даних «Містобудівний кадастр»;
 • Шаблон бази геоданих та Служба каталогів;
 • Модуль завантаження даних;
 • ПК «Кадастровий документ» (базова ліцензія).
Подальший розвиток ГІС «Кадастр-М» пов'язаний зі створенням нових модулів розширення, таких як:  «Кадастрова довідка», «Архів містобудівної документації», «Адресна довідка», «Реєстр адрес, вулиць і інших поіменованих об’єктів», «Облік і реєстрація містобудівних проектів», «Будинки та споруди», «Тимчасові споруди», впровадження WEB ГІС (створення сервісів, WEB застосувань, тощо), а також створення Міського містобудівного геопорталу і нарощування функціональності існуючих модулів, а також розвитку сервісів. Вартість розвитку системи залежить від переліку встановлених базових компонентів ArcGIS та вартості необхідних робіт.Источник: http://www.ecomm.kiev.ua/