У відповідності до Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 01.03.2017 №74 р. на території всіх областей України та м. Київ і Севастополь створені нові місцеві системи координат, похідні від УСК-2000. Відомості про ці нові місцеві системи координат оформлені у вигляді «Паспортів місцевих систем координат», які затверджені наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 11 жовтня 2012 р. № 1-та розміщені в за адресою http://dgm.gki.com.ua/ua/pasporti-regionalnih-systems

Старі місцеві системи координат в населених пунктах були утворені від системи координат 1932, 1942 та 1963 років шляхом введення відповідних “ключів” переходу.

Міські геодезичні мережі, які є носіями місцевих систем координат, не відповідають сучасним технічним вимогам, що висуваються до геодезичної основи, яка задає вимірювальні властивості топографічним, землевпорядним, містобудівним та іншим картографічним матеріалам, зокрема:

 • спотворення міських геодезичних мереж, які створені у системах координат СК-42, СК-63 досягають 1-1.5 м;
 • значні втрати геодезичних пунктів в наслідок господарської діяльності.

Крім того, для переведення існуючих картографічних матеріалів в нові місцеві системи координат, утворені від системи координат УСК-2000 потрібне трансформаційне поле на територію населеного пункту, яке створюється за результатами реконструкції міських геодезичних мереж. На жаль, останнім часом непоодинокі випадки, коли у населених пунктах оновлюється топографічна основа в новій системі координат УСК-2000 без реконструкції міських геодезичних мереж та встановлення зв’язків між старою та новою місцевої системами координат. Це приводить до невідповідності координатної основи міста оновленим топографічним планам і не дозволяє перевести існуючі картографічні матеріали в нову систему координат.

Для встановлення параметрів зв’язку старої місцевої системи координат з УСК-2000 і реконструкції міської геодезичної мережі, в залежності від її технічного стану та фінансових можливостей, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії пропонує виконання робіт з встановлення параметрів зв’язку старих місцевих систем координат з УСК-2000 та реконструкції міських геодезичних мереж за однією з трьох технологічних схем:

 А. Повна реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою її до системи координат УСК-2000

Реконструкція міської геодезичної мережі передбачає повне відновлення геодезичної мережі із доведенням загальної щільності пунктів державної геодезичної мережі та пунктів геодезичних мереж згущення не менше: в забудованій частині — 4 пункти на 1 км2; незабудованій частині — 1 пункт на 1 км2.

Забезпечує трансформування картографічних матеріалів всіх масштабів.

Перелік робіт включає:

 • повне обстеження та оновлення пунктів існуючої міської геодезичної мережі 4 класу та 1, 2 розрядів;
 • обстеження та оновлення нівелірних знаків;
 • рекогносцирування пунктів міської геодезичної мережі, замість втрачених;
 • виготовлення центрів та закріплення пунктів міської геодезичної мережі;
 • виконання супутникових геодезичних спостережень на пунктах міської геодезичної мережі;
 • виконання лінійно-кутових вимірів на пунктах міської геодезичної мережі;
 • нівелювання IV класів по пунктах геодезичної мережі;
 • опрацювання супутникових та лінійно-кутових вимірювань на пунктах міської геодезичної мережі;
 • вирівнювання міської геодезичної мережі та обчислення координат пунктів, укладання каталогів координат та висот пунктів міської геодезичної мережі в системі координат УСК-2000 або місцевій системі координат, утвореній від УСК-2000;
 • аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;
 • побудова трансформаційного поля для перетворення картографічних та землевпорядних матеріалів із старої місцевої системи координат населеного пункту, утвореної від СК-42 (СК-63) в місцеву систему координат, утворену від УСК-2000 з можливістю використання у системах ArcGIS, AutoCAD чи інших програмних продуктах);
 • складання технічного звіту.

Б. Часткова реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою її до системи координат УСК-2000

Реконструкція міської геодезичної мережі передбачає визначення координат тільки вузлових та їм суміжних пунктів 4 класу та 1 розряду шляхом супутникових геодезичних спостережень. При наявності лінійно-кутових вимірів на пунктах 4 класу та 1 розряду полігонометрії минулих років є можливість виконати їх вирівнювання та укладання каталогу каталог координат та висот пунктів у новій системі координат.

Забезпечує трансформування картографічних матеріалів всіх масштабів.

Перелік робіт включає:

 • часткове обстеження та оновлення пунктів існуючої міської мережі 4 класу та. вузлових пунктів 1 розряду (орієнтовно 100 пунктів);
 • виконання супутникових геодезичних спостережень на пунктах міської геодезичної мережі за точністю 4 класу;
 • опрацювання супутникових геодезичних спостережень на пунктах мережі, обчислення їх координат у системі координат УСК-2000;
 • збір та вивчення матеріалів лінійно-кутових вимірів минулих років;
 • вирівнювання міської геодезичної мережі за даними супутникових геодезичних спостережень, виконаних в УСК-2000 та лінійно-кутових вимірів минулих років;
 • обчислення координат пунктів, укладання каталогів координат та висот пунктів міської геодезичної мережі в системі координат УСК-2000 або місцевій системі координат, утвореній від УСК-2000;
 • аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;
 • побудова трансформаційного поля для перетворення картографічних та землевпорядних матеріалів із старої місцевої системи координат населеного пункту, утвореної від СК-42 (СК-63) в місцеву систему координат, утворену від УСК-2000 (з можливістю використання у системах ArcGIS, AutoCAD чи інших програмних продуктах);
 • складання технічного звіту.

 В. Прив’язка місцевої системи координат до системи координат УСК-2000

Реконструкція міської геодезичної мережі передбачає визначення координат біля 50 пунктів міської геодезичної мережі (полігонометрії), які рівномірно розташовані на території міста.

В даному випадку при виконані топографо-геодезичних робіт на території населеного пункту, після прив’язки місцевої системи координат до системи координат УСК-2000, можуть використовуються тільки пункти Державної геодезичної мережі (ДГМ) та пункти полігонометрії, які визначені в системі координат УСК-2000.

Забезпечує трансформування матеріалів масштабу 1: 2000 і дрібніше.

Перелік робіт включає:

 • вибіркове обстеження та оновлення пунктів існуючої міської мережі 4 класу та 1, 2 розрядів, на яких необхідно виконати супутникові геодезичні спостереження;
 • виконання супутникових геодезичних спостережень на вибраних пунктах міської геодезичної мережі;
 • опрацювання супутникових геодезичних спостережень на пунктах мережі, обчислення їх координат у системі координат УСК-2000;
 • аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;
 • моделювання параметрів місцевої системи координат (встановлення зв’язку із системою координат УСК-2000);
 • обчислення координат пунктів міської геодезичної мережі та укладання каталогу координат та висот пунктів у системі координат УСК-2000 або місцевій системі координат, утвореній від УСК-2000;
 • складання технічного звіту.