Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Традиційно у Радянському Союзі науково-дослідне забезпечення топографо-геодезичних та картографічних робіт здійснювали дві галузеві установи: Центральний науково-дослідний інститут геодезії, картографії та аерофотознімання імені Ф.М. Красовського у Москві та  Науково-дослідний інститут прикладної геодезії у Новосибірську.

 В Україні основу розвитку геодезичних та картографічних досліджень складала вузівська наука, яка зосереджувалася у Національному університеті “Львівська політехніка”, Київському національному університеті будівництва та архітектури, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Донецькому національному технічному університеті та інших.

 У зв’язку з необхідністю створення постійно діючої системи наукового забезпечення топографо-геодезичних, картографічних та геоінформаційних робіт перед Укргеодезкартографією постало завдання формування галузевої науково-дослідної установи. Наказом №78 Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 1 липня 1998 р. Українське аерогеодезичне підприємство було реорганізовано шляхом створення на його базі структурних підрозділів низки державних підприємств.

 У відповідності з цим наказом на базі Науково-виробничого центру “Геодезкартінформатика” Українського аерогеодезичного підприємства (УкрАГП) 1 серпня 1998 р. було створено Науково-дослідний і виробничий інститут геодезії, картографії та геоінформатики – НДВІ “Геодезкартінформатика”. 21 лютого 2000 р. Наказом  Головного управління геодезії, картографії та кадастру України №21 від 22 лютого 2000 р. НДВІ “Геодезкартінформатика з 1 березня 2000 р. було перейменовано у Науково-дослідний інститут геодезії і картографії (НДІГК). Цим наказом визначено, що НДІГК є головним підприємством, що виконує науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи за напрямами: геодезія, картографія, геоінформаційні системи і технології.  


Основу кадрового потенціалу колективу склали фахівці Інформаційно–обчислювального центру, проектного бюро, цеху математичної обробки  геодезичних вимірів УкрАГП та науковці Науково-дослідного інституту автоматизованих систем у будівництві.

 • 1998

  Заснування Інституту

  Наказом №78 Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 1 липня 1998 р

  Для забезпечення топографо-геодезичних, картографічних та геоінформаційних робіт Науково-дослідний і виробничий інститут геодезії, картографії та геоінформатики.

 • 2000

  Перейменування і специфікація

  Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України №21 від 22 лютого 2000 р.

  Перейменовано у Науково-дослідний інститут геодезії і картографії (НДІГК). Визначено, що НДІГК є головним підприємством, яке виконує науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи за напрямами: геодезія, картографія, геоінформаційні системи і технології.